Mindfulness helpt pijncognities te verminderen bij fibromyalgie

22 May, 2024

Fibromyalgie geeft niet alleen fysieke pijnklachten, maar ook problemen op psychisch vlak. In dit onderzoek is gekeken wat het effect is van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) op patiƫnten met fibromyalgie. MBSR legt de nadruk op niet-oordelen over en acceptatie van negatieve innerlijke toestanden. In deze studie is specifiek gekeken naar de rol van twee pijncognities: psychologische inflexibiliteit bij pijn (Psychological Inflexibility in Pain Scale, PIPS) en catastroferen van pijn (Pain Catastrophizing Scale, PCS).

In deze gerandomiseerde gecontroleerde trial werden 95 patiƫnten met fibromyalgie willekeurig toegewezen aan de onderzoeksgroep (n=49) of een wachtlijst-controlegroep (n = 46). Er werd een aangepast MBSR-protocol voor fibromyalgie gebruikt. Op drie tijdstippen (voor en na het onderzoek, en na zes maanden) werden diverse metingen uitgevoerd van fibromyalgiesymptomen, depressie, ervaren stress, psychologische inflexibiliteit bij pijn (PIPS) en catastroferen van pijn (PCS).

Uit de trial bleek dat de onderzoeksgroep grotere verbeteringen vertoonde in vergelijking met de wachtlijst-controlegroep wat betreft fibromyalgiesymptomen, depressie, inflexibiliteit bij pijn en catastroferen van pijn. Bovendien bleven de verbeteringen voor ervaren stress en depressie in de zes maanden na de interventie in stand. Deze resultaten doen vermoeden dat MBSR bijdraagt aan cognitieve verandering, wat bij fibromyalgie vermindering van fysieke pijn en psychologische stress mogelijk maakt.

Bronvermelding:
Taub, R. & et al. (2024, augustus). Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) for Fibromyalgia Patients: The Role of Pain Cognitions as Mechanisms of Change. Complementary Therapies in Clinical Practice, 56.