Onderbreking van langdurig zitten van invloed op de hersenen

21 Mar, 2022

Met het episodische geheugen onthouden we persoonlijke gebeurtenissen. In een studie is het effect van een fysieke onderbreking van langdurig zitten op het episodisch geheugen onderzocht. Ook is gekeken of dit de functionele verbondenheid in de hersenen verhoogt en zo een positieve invloed op het episodisch geheugen heeft.

Zestig gezonde mannelijke studenten deden mee aan het onderzoek en werden gerandomiseerd ingedeeld in een groep die langdurig zat of in een groep die het zitten onderbrak met beweging. Om het episodisch geheugen te meten, moesten de deelnemers de namen van mensen leren en ze associëren met gezichten. Gedurende deze taak werd de corticale bloedtoevoer gemeten in de prefrontale cortex met functionele nabij-infraroodspectroscopie (fNIRS). Om de functionele verbindingen vast te stellen, werden veranderingen in de corticale bloedtoevoer gebruikt.

Uit het onderzoek bleek dat onderbreking van langdurig zitten geen gunstig, maar ook geen nadelig effect had op het functioneren van het episodisch geheugen. Wel werd aangetoond dat de functionele connectiviteitspatronen van de prefrontale cortex tijdens het episodisch geheugen gefaciliteerd worden door fysieke activiteit. Dat laatste is voor de onderzoekers een positieve invloed van onderbreking van langdurig zitten op de werkingsmechanismen in de hersenen.

Bronvermelding
Yu, Q, et al. Neurobehavioral mechanisms underlying the effects of physical exercise break on episodic memory during prolonged sitting. Complementary Therapies in Clinical Practice, available online 21 February 2022, 101553.