Reflexologie en meditatie tegen vermoeidheid bij kanker

13 Oct, 2021

In hoeverre reflexologie en meditatie vermoeidheid bij patiënten met kanker kan verminderen, is onlangs onderzocht met behulp van een gerandomiseerde trial. Voor het onderzoek werden deelnemers ingedeeld in een drietal groepen: de reflexologiegroep (150 patiënten), de meditatiegroep (150 patiënten) of de controlegroep (47 patiënten).

Als de vermoeidheid van een patiënt na vier weken reflexologie of meditatie niet verbeterde (de non-responders genoemd), dan kregen zij vijf tot acht weken lang – opnieuw gerandomiseerd – ofwel de andere therapie aangeboden of ze gingen door met de originele therapie. De symptomen werden wekelijks geëvalueerd met de M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI).

Uit de trial bleek dat beide therapieën tot dezelfde positieve resultaten leidden bij patiënten met kanker. Het maakte niet uit of reflexologie of meditatie werd ingezet; beide therapieën zijn dus geschikt, concluderen de onderzoekers. Wel werd er na acht weken een verschil gevonden tussen de groep die alleen reflexologie kreeg en de groep die overging op meditatie, omdat de reflexologie geen resultaat gaf. De onderzoekers geven aan dat het vermoedelijk niet nuttig is om bij non-responders een andere therapie in te zetten.

Bronvermelding:
Wyatt, G. et al. Reflexology and meditative practices for symptom management among people with cancer: Results from a sequential multiple assignment randomized trial Randomized Controlled Trial. Res Nurs Health, 2021 Oct;44(5):796-810. Epub 2021 Jul 19. PMID: 34515341, PMCID: PMC8438223 (available on 2022-10-01).