Reflexologie en ontspanning bij patiënten met kanker

28 Sep, 2020

Behandelingen met voetreflexologie en ontspanningstechnieken hebben gunstige effecten op de kwaliteit van leven van patiënten met kanker en op de mate van pijn, angst en depressie die zij ervaren, zo blijkt uit dit onderzoek van de University of West Attica, gepubliceerd in The Journal of Alternative and Complementary Medicine. De effecten van reflexologie bleken op bijna alle vlakken groter dan die van ontspanning.

In de gerandomiseerde, gecontroleerde, vergelijkende studie werden 88 patiënten uit een polikliniek voor palliatieve zorg willekeurig verdeeld in twee gelijke groepen: een reflexologie- en ontspanningsgroep. Beide groepen ontvingen zes weken lang wekelijks een sessie van een half uur. Bij de voetreflexologie werden alle reflexpunten volgens de Bayly-methode behandeld. Tijdens de ontspanningssessie deden de patiënten ademhalings-, spierontspannings- en visualisatie-oefeningen volgens de ontspanningsmethode van Benson.

De effecten van de reflexologie en ontspanning op pijn, angst en depressie en kwaliteit van leven werd gemeten op drie momenten: voor de interventie, na vier weken en na zes weken. Alhoewel beide groepen een statistisch significante afname rapporteerden in angst en depressie, bleek bij de reflexologiegroep de vermindering significant groter dan bij de ontspanningsgroep. Tevens ervoer de reflexologiegroep een significant grotere verbetering in de kwaliteit van leven. Ook bleek reflexologie een groter effect te hebben op het omgaan met pijn dan ontspanning.

De onderzoekers concluderen dat deze studie aantoont dat integratie van complementaire therapieën patiënten op een relatief betaalbare manier kan helpen zich beter te voelen en de kwaliteit van leven te vergroten. Ze opperen dat meer vergelijkende studies nodig zijn om een breed scala aan effectieve, wetenschappelijk onderzochte complementaire therapieën aan te kunnen bieden aan patiënten met kanker.

Bronvermelding:
Mantoudi, A. et al., Complementary Therapies for Patients with Cancer: Reflexology and Relaxation in Integrative Palliative Care. A Randomized Controlled Comparative Study, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, volume 26, issue 9, 11 sep 2020, 792-798