Relatie tussen ayurvedische dosha’s en psychologische patronen aangetoond

12 november 2018

De uit India afkomstige ayurveda is een van de oudste en meest gepraktiseerde gezondheidssystemen in de wereld. Een belangrijk ayurvedisch uitgangspunt is dat van de tridosha, de drie afzonderlijke dosha’s tezamen. Een dosha kan beschouwd worden als een niet-tastbare levenskwaliteit, ook wel als sap of levensstroom omschreven.

De drie dosha’s zijn in alles aanwezig en voor gezondheid is het van belang dat ze met elkaar in evenwicht zijn, evenals de vijf elementen waarvan zij combinaties zijn. De eerste dosha, vata (wind) genaamd, is verbonden met de elementen lucht en ether. Pitta (vuur) is verbonden met de elementen vuur en aarde, en kapha (slijm) met aarde en water.

De onderlinge verhouding waarin vata, pitta en kapha in een cel, orgaan of levend wezen voorkomen, kan uiteenlopen. Gezondheid veronderstelt een evenwichtige verhouding tussen de drie; dan is er sprake van harmonie. Ziekte is juist een verstoring daarvan.

Onderzoekers van de Transdisciplinary University te Bangalore en de World Ayurveda Foundation, waaronder Deepak Chopra, hebben onderzoek uitgevoerd naar hoe deze drie dosha’s gerelateerd zijn aan psychologische patronen of grondhoudingen van westerse volwassenen. Ze bepaalden van 101 volwassenen de dosha-constitutie en de psychologische grondhouding.

Uit de analyse bleek dat de drie dosha’s in ayurveda gerelateerd zijn aan bepaalde psychologische patronen. Een onbalans in vata bracht meer angst, meer neiging tot peinzen, minder mindfulness en een lagere kwaliteit van leven met zich mee. Bij een onbalans in pitta zag men een mindere stemming, meer angst en stress, en minder mindfulness. En als kapha uit balans was, dan ging dat samen met meer stress, meer overpeinzingen en een verminderd vermogen tot reflectie.

Bronvermelding:
Mills PJ, Peterson CT, Wilson KL, Pung MA, Patel S, Weiss L, Kshirsagar SG, Tanzi RE6, Chopra D. Relationships among classifications of ayurvedic medicine diagnostics for imbalances (vikruti) and western measures of psychological states: An exploratory study. J Ayurveda Integr Med. 2018 Oct 29. pii: S0975-9476(17)30702-7.