Sleutelrol natuurgeneeskundigen bij gezondheidsbevorderende activiteiten

08 Dec, 2021

Om de volksgezondheid te bevorderen, is het cruciaal dat mensen geïnformeerd worden over een gezonde levensstijl. Ook is het belangrijk dat patiënten goede uitleg ontvangen over hun aandoening(en). Natuurgeneeskundigen doen dit in hun praktijk van nature. Welke activiteiten ondernemen zij? Dat is nog niet vaak bestudeerd en daarom is onlangs een online enquête samengesteld.

Via een steekproef werd een internationale, representatieve groep van natuurgeneeskundigen geselecteerd om de enquête in te vullen. Zij ontvingen in vijf talen een vragenlijst met vijftien onderwerpen. De activiteiten die de natuurgeneeskundigen het meeste noemden, werden in de studie geanalyseerd.

Aan de enquête deden 813 natuurgeneeskundigen mee. Bijna allemaal (98%) rapporteerden zij dat ze minstens één gezondheidsbevorderende activiteit ondernamen. Meestal betrof dit verstrekking van informatiesheets en hand-outs (92,7%) aan hun cliënten, of het plaatsen van informatieve berichten op social media (91,8%). Ook hielden zij vaak lezingen voor buurtgenoten of andere geïnteresseerden (84,9%). De meeste natuurgeneeskundigen (79,5%) noemden het verder heel belangrijk om rekening te houden met individuele gezondheidsissues van patiënten in hun praktijk bij het vormgeven van hun gezondheidsbevorderende activiteiten.

De onderzoekers concluderen dat natuurgeneeskundigen veel doen aan gezondheidsbevordering. Zij gebruiken een grote verscheidenheid aan tools om patiënten te informeren en hen ook preventief over gezondheid te leren.

Bronvermelding:
Steel, A. et al. Community education and health promotion activities of naturopathic practitioners: results of an international cross-sectional survey. BMC Complementary Medicine and Therapies volume 21, Article number: 293 (2021), Research article, Published: 30 November 2021.