Systematische review kruiden bij SARS-CoV-2

22 juni 2020

Kruiden hebben gedurende lange tijd een rol van betekenis gespeeld bij uitbraken van infectieziektes. Klinisch bewijs voor de werkzaamheid van kruiden als onderdeel van de behandeling van SARS heeft ertoe geleid dat ook tijdens de huidige SARS-CoV-2-uitbraak gekeken wordt naar de toepassing van planten in de behandeling van de ziekte Covid-19. Dat een gecombineerde therapie van kruiden en westerse geneeskunde mogelijk een betere uitkomst geeft dan het gebruik van westerse geneeskunde alleen werd al geconcludeerd op basis van case reports, case series en observationele studies in verschillende systematische reviews. Een nieuwe systematische review richt zich uitsluitend op de analyse van gerandomiseerde dubbelblinde klinische studies (RCT’s) naar het gebruik van kruiden bij Covid-19.

Alle vormen van orale toepassing van kruiden, inclusief het gebruik van decocten en geregistreerde kruidengeneesmiddelen, werden in deze review geïncludeerd. Studies waarin injecties werden toegepast, zijn niet meegenomen. Controlegroepen kregen een behandeling vanuit de westerse geneeskunde, zoals lopinavir/ritonavir en chloroquinefosfaat. Zeven RCT’s met totaal 855 deelnemers, allen uitgevoerd in China, werden uiteindelijk in de analyse opgenomen. Een gecombineerde therapie van kruiden en westerse geneeskunde had significant betere effecten dan de toepassing van reguliere therapie alleen. Onder andere klachten als hoesten verdwenen significant sneller als de behandelingen werden gecombineerd.
De wetenschappers concluderen dat kruidengebruik een onderdeel van de behandeling van Covid-19 kan zijn en dat meer RCT’s nodig zijn om de positieve effecten nader te omschrijven.

De gehele publicatie is hier te lezen.

Bronvermelding:
Ang, L., Song, E., Lee, H. W., & Lee, M. S. (2020). Herbal Medicine for the Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of Clinical Medicine, 9(5), 1583.