Tepelverzorging met vernix caseosa voorkomt veel klachten

01 Sep, 2021

Vernix caseosa is een crème die lijkt op het waslaagje dat baby’s op hun huid hebben bij hun geboorte. Net als moedermelk heeft deze natuurlijke substantie een beschermende werking op de huid. In een studie is onderzocht of vernix caseosa-crème ook effectief kan zijn om tepelproblemen bij borstvoeding te voorkomen.

Aan de gerandomiseerde, gecontroleerde, enkelblinde experimentele studie deden 64 moeders mee die een keizersnede hadden ondergaan. De groep werd willekeurig in tweeën gedeeld: de vernix caseosa-groep en de moedermelkgroep. Alle moeders ontvingen vier keer per dag tepelverzorging in de eerste week na de bevalling. Gegevens werden verzameld via persoonlijke informatie van de vrouwen en daarnaast door gerichte vragenlijsten in te vullen.

De eerste dag na de bevalling was de incidentie van tepelpijn, huiduitslag en abnormaliteiten voor beide groepen gelijk. Geen enkele moeder had last van tepelkloven. Op de zevende dag na de bevalling waren er wel verschillen. De moeders uit de vernix caseosa-groep hadden significant minder pijn en huiduitslag. Bovendien hadden zij geen van allen last van tepelkloven. Zij waren ook tevredener over het geven van borstvoeding.

De onderzoekers concluderen uit deze studie dat tepelverzorging met vernix caseosa-crème effectiever kan zijn dan moedermelk om tepelpijn, kloven en huiduitslag na een bevalling te voorkomen.

Bronvermelding:
Merih, Yeliz Doğan et al. The effect of vernix caseosa in preventing nipple problems among early postpartum women: A randomized-controlled single-blind clinical trial. Complement Ther Clin Pract. 2021 Aug 14;45:101475.