Traditioneel gebruik, fytochemie en farmacologie van de sering: een review

23 november 2020

Het geslacht van Syringa behoort tot de olijffamilie (Oleaceae) en bevat 21 geaccepteerde soorten die vooral in Zuidoost-Europa, Japan, China en de Himalaya worden gebruikt. Een onlangs verschenen review had tot doel om fytochemie, farmacologie, traditioneel medisch gebruik, klinische toepassing en toxicologie van de sering uitgebreid in kaart te brengen. De literatuur is verzameld door raadpleging van wetenschappelijke zoekmachines zoals PubMed, Elsevier, Google Scholar, SciFinder en CNKI.

Uit de fytochemische studies inventariseerden de onderzoekers ruim driehonderd stoffen, waaronder fenylpropanoïden, iridoïden, fenylethanol, flavonoïden en triterpenen. Hiervan bleken de fenylpropanoïden en iridoïden de belangrijkste. Als traditioneel medicijn wordt de sering ingezet bij uiteenlopende kwalen, zoals verkoudheid, diarree, overgeven, buikpijn, bronchitis, conjunctivitis, acute icterische hepatitis en myocardiale ischemie. Het traditionele gebruik is meestal gerelateerd aan de biologische activiteit van de sering, wat in wetenschappelijke studies wordt bevestigd. Farmacologische in-vitro- en in-vivostudies toonden aan dat de extracten en pure bestanddelen op veel vlakken significant gunstig werken, waaronder leverbeschermend, ontstekingsremmend, antimicrobieel, antitumor, antiviraal, hartbeschermend en immuunmodulerend.

De fytochemie, farmacologie, traditioneel gebruik en klinische toepassingen tonen aan dat de seringsoorten op veel vlakken een gezondheidsbevorderende invloed hebben, concluderen de onderzoekers naar aanleiding van de review. Wat betreft de farmacokinetiek van de extracten en bestanddelen van de plant waren er minder preklinische en klinische studies beschikbaar. Dit maakt meer onderzoek in deze richting essentieel, ook om de toxicologische effecten en effectiviteit van sering beter vast te kunnen stellen. Een stimulans dus voor nader onderzoek.

Bronvermelding:
Zhu, W. et al. Traditional uses, phytochemistry and pharmacology of genus Syringa: A comprehensive review. J Ethnopharmacol, 2020 Oct 10;266:113465.