Verband onderzocht tussen voedingspatroon en gezond ouder worden

07 Dec, 2020

In hoeverre heeft het voedingspatroon op middelbare leeftijd invloed op gezond ouder worden? Deze vraag is onderzocht aan de hand van het eetpatroon van ruim 14.000 deelnemers aan de Singapore Chinese Health Study, die gedurende ruim twintig jaar werden gevolgd.

In de prospectieve populatiestudie verzamelden de onderzoekers de gegevens van 14.159 participanten (tussen de 45-74 jaar oud), die geen van allen kanker, cardiovasculaire ziekten of diabetes type 2 hadden aan het begin van het onderzoek (1993-1998). Bij aanvang van de studie brachten zij het voedingspatroon van de deelnemers in kaart met een gevalideerde voedselfrequentie-vragenlijst. Aan de hand van de volgende vijf diƫten werd de kwaliteit van het voedingspatroon van de deelnemers vastgesteld: het alternate Mediterranean diet (aMED), het Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dieet, de Alternative Healthy Eating Index (AHEI)-2010, overall Plant-based Diet Index (PDI), en healthful Plant-based Diet Index (hPDI).

De mate waarin de deelnemers gezond ouder werden, werd beoordeeld bij het derde follow-upbezoek (2014-2016), ongeveer 20 jaar na de start van de studie. De deelnemers waren tegen die tijd minstens 65 jaar oud en hun gezondheid werd als volgt gedefinieerd: hij of zij had geen last van chronische ziekten of depressie, er was geen beperking van de cognitieve of lichamelijke functies en er was geen pijn die het dagelijks functioneren belemmerde.

Ongeveer 20 procent van de participanten voldeed aan deze criteria en dat was geassocieerd met het volgen van een gezond voedingspatroon. Het maakte volgens de onderzoekers hierbij niet veel uit welk dieet ze volgden; het gold voor alle vijf. Ook bleek dat elke verbetering in het voedingspatroon kon worden geassocieerd met een twaalf tot achttien procent hogere verwachting om gezond ouder te worden. Ofwel: hoe gezonder iemand gedurende zijn leven eet, hoe groter de kans dat iemand gezond oud wordt.

Bronvermelding:
Zhou, Y-F. et al. Association Between Dietary Patterns in Midlife and Healthy Ageing in Chinese Adults: The Singapore Chinese Health Study. PMID: 33218913.