Verbetert bloesemtherapie het welzijn van mensen met obesitas?

27 May, 2021

Door de Medical School van Sao Paulo State University in Braziliƫ is onlangs een studie uitgevoerd om de werkzaamheid van bloesemtherapie te onderzoeken bij mensen met overgewicht of obesitas, die last hebben van angstige gevoelens. De onderzoekers bekeken daarnaast ook de effecten op slaappatronen, binge-eating (excessieve eetaanvallen) en hartslag in rust.

Aan de studie, die was opgezet als een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische trial, deden 81 mensen mee: 41 in de interventiegroep en 40 in de controlegroep. Deelnemers waren van beide geslachten in de leeftijd van 20 tot 59 jaar. Ze hadden last van overgewicht of waren obees, en kampten met matig tot veel gevoelens van angst.

De interventiegroep werd behandeld met een bachbloesemextract, dat een samenstelling bevatte met twee druppels van de volgende bestanddelen: Impatiens, White Chestnut, Cherry Plum, Chicory, Crab Apple en Pine. De placebogroep ontving een placebo. De deelnemers kregen de instructie gedurende vier weken vier keer daags vier druppels oraal in te nemen.

Angstgevoelens werden gemeten met de State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Daarnaast werd gekeken hoe het stond met slaappatronen via de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Binge-eating werd in kaart gebracht met de Binge Eating Scale (BES) en de hartslag in rust via een elektrocardiogram (ECG).

Uit de studie bleek de behandeling met het bloesemextract succesvol: de interventiegroep behaalde significant betere resultaten dan de placebogroep. Bij hen verminderden de angstgevoelens, binge-eating en hartslag in rust allemaal significant. Bovendien verbeterde hun slaappatroon in vergelijking tot de controlegroep.

Bronvermelding:
De Fatima Benato Fusco, S. et al. Efficacy of Flower Therapy for Anxiety in Overweight or Obese Adults: A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, volume 27, nr. 5, published online 14 May 2021.