Vermindert mindfulness postnatale depressies op langere termijn?

18 Mar, 2024

Postnatale depressies komen bij tien tot vijftien procent van de pas bevallen vrouwen voor. Uit wetenschappelijk onderzoek is al aangetoond dat mindfulness beoefenen tijdens de zwangerschap op korte termijn effectief kan zijn voor het verminderen van postnatale depressies. Het is echter nog niet duidelijk wat de langetermijneffecten van mindfulness op postnatale depressies zijn.

In deze systematische review zijn zes gerandomiseerde gecontroleerde studies opgenomen, waarin zwangere vrouwen mindfulness gedurende de zwangerschap beoefenden. Uit de studie bleek dat de ernst van symptomen van postnatale depressie in de eerste drie maanden na de bevalling significant minder waren in de mindfulnessgroep ten opzichte van de controlegroep. Dit positieve effect bleek in het bijzonder te gelden voor vrouwen met een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van postnatale depressie.

De onderzoekers concluderen uit de studie dat mindfulness tijdens de zwangerschap niet alleen op korte termijn, maar ook langere termijn het risico op ontwikkelen van postnatale depressie kan verminderen. Zij raden aan om meer onderzoek te doen dat na de postpartumperiode doorloopt.

Bronvermelding:
Trapani, S. & et al. (2023). Mindfulness-Based Interventions During Pregnancy and Long-Term Effects on Postpartum Depression and Maternal Mental Health: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J. Integr Complement Med., 30(2):107-120.