Aanwijzingen voor mogelijk nut vitamine D bij COVID-19

13 april 2020

De Wereldgezondheidsorganisatie bundelt researchcapaciteit om zo snel mogelijk d.m.v. onderzoek een werkzaam geneesmiddel voor COVID-19 infecties te vinden. Tot die tijd is het devies appropriate care toe te passen en terughoudend te zijn met geneesmiddelen waar nog geen onderzoek naar is gedaan.

Er is ook nog geen onderzoek naar de effecten van vitamine D bij COVID-19 infecties uitgevoerd. Toch zijn er aanwijzingen dat vitamine D van (aanvullend) nut zou kunnen zijn bij COVID-19 infecties. Begin april verscheen een wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Nutrients, met een overzicht van de rol van vitamine D in de verlaging van het risico op luchtweginfecties. Ook wordt uiteengezet hoe vitamine D-suppletie een nuttige maatregel kan zijn om het risico op een COVID-19-infectie te verminderen.

Vitamine D kan het risico op infecties op verschillende manieren verminderen. Zo induceert het de aanmaak van cathelicidines en defensines die de virale replicatiesnelheid kunnen verlagen. Ook werkt het remmend op de concentraties van pro-inflammatoire cytokines die longweefsel beschadigen, zoals bij longontsteking het geval is. Het verhoogt bovendien anti-inflammatoire cytokines.
Om het risico op COVID-19 te verminderen, wordt aanbevolen de 25(OH)D-serumconcentraties te verhogen tot boven de 40-60 ng/mL (100-150 nmol/L) door middel van suppletie (Grant, 2020).

Onlangs is een zeer kleine Iraanse studie gepubliceerd met IC-patiënten (n=44) die aan de beademing lagen. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier geen COVID-19 patiënten. Een groep kreeg eenmalig een injectie met 300.000 IE vitamine D, de andere groep een placebo-injectie. Alle patiënten waren vitamine D-deficiënt. De gemiddelde duur van de beademing was 17,63 ± 14 dagen in de interventiegroep tegenover 27,72 ± 22,48 dagen in de controlegroep (p = 0,06). Het sterftecijfer in de interventie- en de controlegroep was respectievelijk 36,3% versus 61,1% (p = 0,00). Grootschaliger onderzoek is nodig om deze resultaten te bevestigen (Miri, 2020).

De volledige teksten van beide artikelen zijn in te zien via de hyperlinks in de referenties.

Bronvermelding:

Grant, W. B., Lahore, H., McDonnell, S. L., Baggerly, C. A., French, C. B., Aliano, J. L., & Bhattoa, H. P. (2020). Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients, 12(4), 988.
Miri, M., Kouchek, M., Dahmardeh, A. R., & Sistanizad, M. (2019). Effect of high-dose vitamin D on duration of mechanical ventilation in ICU patients. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(2), 1067–1072.