Vraag naar complementaire en alternatieve geneeswijzen in Duitse ziekenhuizen

05 Jan, 2022

De resultaten van recente Duitse enquêtes geven aan dat meer dan 50 procent van de Duitse bevolking ervaring heeft met complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) of er regelmatig gebruik van maakt. Ook de frequentie van CAM-gebruik en de behoefte aan CAM-consultatie onder gehospitaliseerde patiënten zijn hoog, zo blijkt uit onderzoek. In de studie werd het CAM-gebruik en de CAM-gerelateerde behoeften onderzocht van gehospitaliseerde patiënten in universitaire medische centra in de deelstaat Baden-Württemberg, Duitsland.1 Het onderzoeksteam concludeerde dat om beter tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten, CAM-onderzoek en -voorlichting aan artsen geïntensiveerd zou moeten worden.

Van de 1275 in aanmerking komende patiënten stemde 67 procent (n = 854) toe in deelname aan het onderzoek. Achtenveertig procent van de deelnemers aan het onderzoek verklaarde dat zij momenteel CAM gebruikten. De meest gebruikte therapieën waren lichaamsbeweging (63 procent), kruidengeneeskunde (54 procent) en voedingssupplementen (53 procent). Slechts 16 procent van de patiënten besprak CAM-gebruik met hun behandelend arts. De helft van de patiënten (48 procent) was geïnteresseerd in CAM-consulten. Meer dan 80 procent van de patiënten wenste betrouwbare CAM-informatie en verklaarde dat artsen beter geïnformeerd zouden moeten zijn over CAM.

In Nederland is nooit dergelijk onderzoek naar CAM-gebruik uitgevoerd onder ziekenhuispatiënten. Er is wel onderzoek gaande naar mogelijkheden om het voor patiënten met kanker gemakkelijker te maken hun CAM-zorg te bespreken met hun medisch professional (het zogenaamde COMMON project).2 Daarin staat verbetering van de communicatie over CAM-zorg centraal. In Nederland hecht volgens het Onderzoek Belevingen 2018 van het CBS bijna een kwart van de volwassenen evenveel waarde aan complementaire geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen. Zes procent van de algemene bevolking bezocht een CAM-behandelaar in het jaar voorafgaand aan de enquête.3

Uit een publicatie van het NAFKAM onderzoeksinstituut, uitgevoerd in Zweden, Noorwegen en Nederland, blijkt dat in de eerste golf van de Covid-19-pandemie een kleine toename van CT-gebruik plaatsvond.4

Bronvermelding:
1. Lederer, A. K. et al. (2021). Complementary medicine in Germany: a multi-centre cross-sectional survey on the usage by and the needs of patients hospitalized in university medical centers. BMC complementary medicine and therapies, 21(1), 285.
2. Mentink, M. et al. (2021). Towards an open and effective dialogue on complementary medicine in oncology: protocol of patient participatory study 'COMMON'. BMJ open, 11(10), e053005.
3. www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/25/alternatieve-geneeswijzen-contact-en-opvattingen
4. Kristoffersen, A. E. et al. (2021). Consultations with health care providers and use of self-management strategies for prevention and treatment of COVID-19 related symptoms. A population based cross-sectional study in Norway, Sweden and the Netherlands. Complementary therapies in medicine, 64, 102792. Advance online publication.