Wat is de invloed van tai chi op de hartritmevariabiliteit?

18 Mar, 2024

Van het beoefenen van tai chi is aangetoond dat het gunstig is voor de fysieke en psychologische gezondheid. Het was echter nog niet duidelijk hoe deze effecten worden bereikt. Slechts enkele studies hebben onderzocht hoe tai chi de hartritmevariabiliteit (HRV) beïnvloedt, en de resultaten van deze studies waren wisselend. Deze systematische review had tot doel om deze effecten te evalueren.

Elektronische databases, waaronder Web of Science, PubMed en Cochrane Library zijn doorzocht naar geschikte studies. De belangrijkste onderzochte uitkomsten waren HRV-parameters, de secundaire analyse omvatte ademhalingsanalyses tijdens tai-chibeoefening.

Op basis van de elf geïncludeerde gerandomiseerde gecontroleerde studies die tai chi vergeleken met een niet-actieve controlegroep, toonde het onderzoek significant gunstige effecten op HRV-parameters, die verband houden met de balans van het autonome zenuwstelsel. Ook studies die de nadruk legden op ademhaling tijdens de tai-chibeoefening lieten een positieve impact op HRV zien. In vergelijking met actieve controlegroepen was het effect van tai chi echter minder gunstig.

De resultaten van de meta-analyse toonden aan dat tai chi in sommige gevallen een positieve invloed heeft op HRV-parameters, behalve bij actieve controlegroepen. De onderzoekers raden meer onderzoek aan om de diverse effecten van tai chi op HRV nader te onderzoeken.

Bronvermelding:
Zhou, Y. & et al. (2024). Tai Chi Effects on Heart Rate Variability: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 30(2).