Wetenschap of politiek proces?

1 oktober 2018

De behandelwijze homeopathie staat al enige tijd onder druk. Ontwikkelingen in Engeland en de publicatie van een Australisch rapport van de grootste medische overheidsinstantie, de National Health & Medical Research Council (NHMRC), hebben daaraan bijgedragen.

Het betreffende NHMRC-rapport werd tussen 2012 en 2015 ontwikkeld en analyseerde de effectiviteit van natuurlijke behandelwijzen. De rapporten zouden een wetenschappelijke analyse moeten zijn om de overheid te adviseren over de vergoeding van natuurlijke zorg. De eerste review die werd uitgevoerd betrof homeopathie. De conclusie van het rapport was dat er geen betrouwbaar bewijs zou zijn voor de effectiviteit van homeopathie. Met dit advies zou de vergoeding voor homeopathie binnen particuliere zorgverzekeringen in Australië komen te vervallen.

Onlangs heeft de NHMRC, onder druk van de Senaat, toegegeven dat zij geen erkende wetenschappelijke richtlijnen of normen volgden bij de beoordeling van het bewijsmateriaal voor homeopathie. Dezelfde aanpak werd toegepast op beoordelingen van andere natuurlijke therapieën. Deze uitspraak dat de analyse niet correct is uitgevoerd, is een grote doorbraak.

Die doorbraak werd mede gerealiseerd door de reactie van het wetenschapsveld in de homeopathie, zoals het Homeopathy Research Institute te Londen. Zorgvuldige kritiek van dit instituut op de beoordelingswijze van de NHMRC heeft eraan bijgedragen dat de Senaat geïnformeerde en kritische vragen over het rapport bij de NHMRC neer kon leggen.

Het rapport en de betrouwbaarheid ervan worden op dit moment ook onder de loep genomen door de Ombudsman van het Britse Gemenebest (tegenwoordig Gemenebest van Naties genaamd). Deze uitspraak gaat mede van belang zijn voor Europa, omdat hier op basis van het NHMRC-rapport een belangrijk rapport over de status van homeopatische producten werd gepubliceerd (The European Academies’ Scientific Advisory Council statement on Homeopathic products and practices). Het is nu de vraag of een herroeping van het NHMRC-rapport ook van invloed gaat zijn op het Europese rapport.

Meer informatie:
www.hri-research.org
www.yourhealthyourchoice.com