Yoga en pilates voor versterking bekkenbodemspieren

25 Nov, 2021

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de invloed van yoga en pilates op urine-incontinentie. In een studie zijn yoga, pilates en reguliere bekkenbodemoefeningen met elkaar vergeleken, wat betreft hun effect op urine-incontinentie.

In drie verzorgingstehuizen in Hong Kong werden dertig vrouwen van zestig jaar of ouder geselecteerd. De drie instellingen kregen gerandomiseerd yoga, pilates of reguliere bekkenbodemspiertraining toegewezen. Vier weken lang ontvingen de deelnemers trainingen op locatie; daarna deden ze hun oefeningen acht weken lang thuis.

Metingen werden gedaan aan de hand van de International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF), 1-h pad test en therapietrouw. De resultaten werden vastgesteld aan het begin, na vier en twaalf weken.

Uit de studie bleek dat alle interventies significante gunstige effecten hadden wat betreft de ICIQ-SF-score. Deze effecten bleken wel gunstiger voor yoga dan voor pilates. De onderzoekers concluderen dan ook dat yogahoudingen die speciaal bedoeld zijn voor de training van de bekkenbodemspieren mogelijk iets geschikter zijn voor het verminderen van urine-incontinentie dan pilates – al noemen zij beide manieren geschikt om de bekkenbodem te versterken.

Bronvermelding:
Kannan, P. et al. Yoga and Pilates compared to pelvic floor muscle training for urinary incontinence in elderly women: A randomised controlled pilot trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 46, February 2022, 101502.