WHO eist transparantie in uitkomsten wetenschappelijk onderzoek

23 april 2015

Het is een bekend probleem in onderzoeksland dat positieve resultaten van onderzoek eerder worden gepubliceerd dan negatieve resultaten. Dit probleem heet publicatiebias. Doordat negatieve resultaten uit onderzoek niet gepubliceerd worden, ontstaat een vertekend beeld van uitkomsten van studies. Zo worden zorgverleners op het verkeerde been gezet over de werking van middelen en is het belang van de patiënt niet gediend. Ook in de natuurlijke zorg is publicatiebias een probleem; het is onduidelijk hoeveel onderzoek niet wordt gepubliceerd of achter wordt gehouden vanwege negatieve uitkomsten.
 
Deze week heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) positie genomen en geëist dat alle resultaten van al het klinisch onderzoek moeten worden gemeld en gepubliceerd. De WHO zegt nu dat onderzoekers een duidelijke ethische plicht hebben om publiekelijk verslag uit te brengen over de resultaten van alle klinische proeven. Zij ondersteunen het All trials initiatief. Het All trials initiatief is een initiatief van verschillende wetenschappers onder leiding van Ben Goldacre. Ben Goldacre zei: ‘Dit is een zeer positieve, heldere verklaring van de WHO, en het is zeer welkom’. Ilaria Passarani van de Europese consumentorganisatie BEUC noemde het ‘een mijlpaal stap voor de consument’.
Een ander initiatief in de wetenschap is het Open access pleidooi voor betere toegang tot informatie uit wetenschappelijk onderzoek. Nu steeds meer therapeuten in de natuurlijke zorg kennis uit onderzoek willen gebruiken voor hun behandeling, stuiten zij op een probleem in de toegang tot die informatie. In Medline (Pubmed) zijn samenvattingen van onderzoek beschikbaar. In sommige gevallen is de full tekst van deze zogenaamde abstracts beschikbaar, maar vaak is deze full tekst pas na betaalde toegang te raadplegen.
 
De tarieven voor onderzoek in ons vakgebied zijn hoog. Recente publicaties van bijvoorbeeld onderzoek uit het Journal of Complementary and Alternative Medicine zijn ongeveer 40 euro per artikel. Dit dilemma wordt groter nu kennis uit onderzoek een nieuwe bibliotheek is. En het toepassen van kennis uit onderzoek kan leiden tot geïnformeerde keuzes in de patiëntzorg. Het is een ongewenste situatie. Gemakkelijk toegang verkrijgen tot informatie zonder publicatiebias, dat is waar deze twee initiatieven voor staan.
 
Meer informatie over het All Trials project vindt u hier.
 
Meer over het Open Access initiatief vindt u hier.