Aangifte inkomstenbelasting ondernemers

4 maart 2019

Sinds vrijdag 1 maart kunnen ongeveer 1,3 miljoen ondernemers, waaronder zeer veel zzp’ers, hun aangifte inkomstenbelasting over 2018 doen. Als je dat doet voor 1 april, ontvang je voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.

Om de aangifte inkomstenbelasting voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst al privégegevens ingevuld. Als ondernemer moet je het zakelijke deel van de aangifte echter zelf invullen. Hierbij horen ook de ondernemersaftrek en de aftrek van zakelijke kosten. De aftrekposten of aftrekbare kosten die het meest kunnen worden opgevoerd door behandelaars zoals jij zijn de zelfstandigenaftrek, kantoorkosten of werkplaatskosten zoals huur, onderhoud en inrichting, startersaftrek, autokosten en reiskosten zoals openbaar vervoer en fiets. Voor veel van deze aftrekposten geldt dat je ondernemer moet zijn voor de inkomstenbelasting. Je kunt dit checken bij via de door de Belastingdienst ontwikkelde OndernemersCheck. De Belastingdienst heeft daarnaast een aangiftechecklist ontwikkeld, om ondernemers op weg te helpen. De zes checks die je daar tegenkomt, helpen bij een soepele, goede en volledige aangifte. Vul je je aangifte als ondernemer goed in dan berekent de aangifte zelf of je recht hebt op aftrekposten.