Extra geld voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde

29 Oct, 2018

Namens het kabinet nam minister Bruins voor Medische Zorg en Sport op 11 oktober in Den Haag het manifest leefstijlgeneeskunde in ontvangst, in het bijzijn van relevante vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer, (medische) beroepsgroepen, professionals en pers. Het manifest werd overhandigd door het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG), samen met initiatiefnemer Martijn van Winkelhof.

Het NILG is oorspronkelijk een initiatief van LUMC en TNO en acteert onafhankelijk van verzekeraar(s), politieke of overheidsorganisaties. Zij hebben een positieve agenda en beogen geen ‘eigen schuld dikke bult’-geneeskunde. Ook streven zij niet naar een nieuw specialisme, zoals de leefstijlspecialist. Meer informatie treft u op www.nilg.eu.

Kort na ontvangst van het manifest, op 17 en 18 oktober, werd de begroting voor de volksgezondheid besproken in de Tweede Kamer. Omdat steeds duidelijker wordt dat leefstijl effectief is tegen sommige ziekten, stelt het ministerie van VWS 1 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. ZonMw investeert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al jaren substantieel in onderzoek naar leefstijl. Inmiddels is ook bekend dat VWS het extra onderzoeksgeld beschikbaar stelt via het programma Translationeel onderzoek.

Eerder heeft op verzoek van VWS ZonMw een Kennissynthese Voeding als behandeling van een (chronische) lichamelijke ziekte (2017) laten uitvoeren. Een artikel met de belangrijkste inhoudsaspecten treft u hier.

Bron: Nieuwsbrief Preventie ZonMw