IM-pionier Ines Von Rosenstiel ontvangt Koninklijke Onderscheiding

13 Oct, 2021

Op 8 oktober jl. ontving Ines Von Rosenstiel, kinderarts in het Rijnstate en werkzaam als projectmanager Integrative Medicine in het Hagaziekenhuis, de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau voor haar bijzondere verdiensten als mens en als arts. Ines is onder meer een pionier in Nederland in Integrative Medicine en staat voor vermenselijking van de zorg. Ze ontving deze onderscheiding uit handen van de burgemeester van Arnhem op het eerste nationale congres Integrale Zorg en Gezondheid (zie foto).

8 oktober was niet alleen een bijzondere dag voor Ines Von Rosenstiel, maar ook voor het consortium CIGZ, voor GGZ-instelling Lentis en voor de Nederlandse zorg. Het congres werd georganiseerd door het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG). Het CIGZ levert al drie jaar een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame en verantwoorde integrale zorg en dit eerste congres werd zeer goed ontvangen in de medische gemeenschap. Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis ontving bovendien het keurmerk TOPGGz.

Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaf met haar stimulerende lezing een wervend begin aan het congres. Kaljouw schreef mee aan een advies over passende zorg en gaf in haar lezing aan dat het cruciaal is een transitie in de zorg in gang te zetten die meer gericht is op passende zorg en de menselijk maat. Op dit moment worden goede initiatieven op het gebied van preventie en gezonde leefstijl belemmerd door hoe de zorg financieel georganiseerd is. En daar moeten we met zijn allen van af. Het is zo belangrijk om zorg meer te gaan richten op preventie en gezond blijven en te werken aan een ander verdienmodel, aldus Kaljouw. Ze gaf aan dat de NZa graag goede ideeën vanuit de IM ontvangt.

Tijdens een invitational conference die een dag voor het congres plaatsvond, werden onder leiding van Jacobine Geel door 40 medisch specialisten, bestuurders, jonge dokters en studenten de meest urgente vraagstukken rond integrale gezondheid in kaart gebracht. Deze worden nu verwerkt tot het strategisch meerjarenplan van CIZG 2022-2025. Binnenkort in te zien op www.cizg.nl.