Lood in het drinkwater

17 februari 2020

Vorige maand kondigden de gemeentes Utrecht en Rotterdam een grote operatie aan om loden leidingen in scholen en kinderdagverblijven in gemeentepanden op te sporen en te vervangen. Amsterdam was daar al langer mee bezig. In Utrecht werden er al snel zes Utrechtse basisscholen geïdentificeerd met lood in het drinkwater. De kinderen op deze scholen drinken nu water uit flessen. In Amsterdam Noord is soms wel acht keer meer lood in het drinkwater gevonden dan de Nederlandse norm. Bijna een op de vijf watermonsters bevatte daar te veel lood, na inspectie van de woningbouwvereniging.

Tot aan 1960 werd lood gebruikt in waterleidingen, totdat bekend werd dat kleine looddeeltjes ook in het drinkwater terechtkwamen. Een loodbelasting voor kinderen is ernstig: lood belast de hersenontwikkeling, met name het IQ, en tast de nieren aan.

Het risico voor de gezondheid is sterk afhankelijk van de dosis. De Gezondheidsraad schat dat in Nederland enkele tienduizenden jonge kinderen en enkele duizenden zwangere vrouwen blootgesteld worden aan een ongewenst hoog loodgehalte.
De drinkwaternorm is maximaal 10 mcg lood per liter drinkwater. In Nederland schommelt de concentratie van dit metaal gemiddeld rond de 1 mcg per liter water. Bij huizen met loden leidingen is dat volgens de RIVM rond de 35 mcg per liter.

Meer informatie om zelf te checken of u nog loden waterleidingen heeft, kunt u vinden via: www.drinkwaterplatform.nl

Meer informatie voor therapeuten over de voedingsmaatregelen die bescherming kunnen bieden bij een loodbelasting vindt u hier.

Bron: NOS