Nieuwe hoogleraar Gezondheidsbevordering LUMC

2 maart 2020

Er komt steeds meer aandacht voor ondersteuning van mensen om gezond te leven. Op 24 januari 2020 aanvaardde prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong met een oratie officieel het ambt van hoogleraar Population Health op het LUMC. Zij heeft de opdracht kennis te ontwikkelen over gezondheidsbevorderend gedrag. Hierbij hanteert zij een breed perspectief. In haar oratie stelt ze onder meer dat een gezonde of een ongezonde leefstijl een product is van het verleden, de vroegere levensloop.

De impact van een ongezonde leefstijl en psychosociale instabiliteit is groot; uit onderzoek van TNO blijkt dat minstens 45 procent van de scholieren tenminste één ingrijpende jeugdgebeurtenis, zogenoemde Adverse Childhood Experience, afgekort ACE, heeft meegemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om trauma, verwaarlozing, mishandeling, en/of armoede.

Kiefte-de Jong zegt: ‘Als we de sociale en medische wetenschappen sterker met elkaar verbinden, zien we bijvoorbeeld dat deze ACE’s in de eerdere levensloop en leefstijl-gerelateerde aandoeningen verband hebben met elkaar. Twintig tot dertig procent van alcoholmisbruik en roken, en tien tot twintig procent van overgewicht en hart- en vaatziekten hangt samen met de aanwezigheid van ACE’s eerder in de levensloop (óók wanneer gecorrigeerd werd voor verschillen in sociaaleconomische status)’

Haar hele oratie kunt u hier inzien.