Seks, dat spreekt vanzelf?

29 april 2019

Met deze titel bracht het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde medio vorig jaar een dubbeldikke thema-editie over seksualiteit. Dit nummer van het Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde vormt een waardevolle aanvulling op de editie van het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg die onlangs bij VNIG-abonnementhouders op de mat is gevallen. Het biedt verder leesmateriaal voor zorgverleners. En informeert over een actueel en breed palet aan onderwerpen, zoals seks onder de 25 jaar, genderdysforie, seksuele bijwerkingen van medicatie en seks op oudere leeftijd.

Een bevredigend seksleven vormt voor velen een belangrijk onderdeel van hun levensvreugde. Seksualiteit is dermate belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen dat bij hulpvragen rondom seks ook zorgverleners hier onmiskenbaar een rol in hebben. Seksuele problemen, dysfunctie, discriminatie of misbruik raken ons diep in de kern van ons zijn. Omdat seksualiteit zo belangrijk is voor de gezondheid, kunnen we er als zorgprofessional niet genoeg over lezen om onze kennis als zorgverleners over dit onderwerp verder te verdiepen.

Wilt u naast het Vakblad verder lezen over seksualiteit in het NTvG? U kunt als niet-abonnee dit nummer hier los kopen. Via deze link komt u bij het gehele dossier seksualiteit. Op deze webpagina staan tevens boeiende infographics.


Bron:
Redactioneel van Peter Leusink, Wim Opstelten en Yvo Smulders. Seks, dat spreekt vanzelf? Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1497