Subsidiemogelijkheid: Kennisvouchers Positieve Gezondheid

06 Jan, 2022

Belangstellenden voor en zorgprofessionals in de natuurlijke zorg zijn vaak betrokken bij maatschappelijke gezondheidsinitiatieven. In de wijk, op scholen, in zorgnetwerken, via vrijwilligerswerk, via buurtwerk wordt gewerkt aan Positieve Gezondheid.
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Voor die projecten die wel wat steun en expertise kunnen gebruiken, stelt ZonMw binnenkort subsidiegeld beschikbaar. Op 25 januari 2022 wordt de subsidieoproep opengesteld voor het aanvragen van een Kennisvoucher Positieve Gezondheid. Met deze voucher kunnen organisaties expertise inhuren om positieve gezondheid in de eigen wijk of regio te implementeren. Hierbij werken Alles is Gezondheid, het Institute for Positive Health (iPH) en ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS samen aan het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid.

Met de voucher kan je dus een expert inhuren vanuit een organisatie (bijvoorbeeld het Louis Bolk Instituut) die een goed voorbeeld vormt op het gebied van Positieve Gezondheid. Het doel is om de implementatie van een Positieve Gezondheid-aanpak in jouw eigen organisatie, wijk, gemeente of provincie/regio te ondersteunen. Meedingende organisaties/partijen moeten zelf ook tijd en geld vrijmaken om de implementatie tot een succes te maken.

Meer informatie over de kennisvouchers en de voorwaarden voor het aanvragen vindt u via: Vooraankondiging Kennisvouchers Positieve Gezondheid - Alles is gezondheid