Zuur-base voeding en botontkalking

29 september 2014

Het zuur-base dieet in de natuurgeneeskunde wordt traditioneel geadviseerd in de preventie van botontkalking en bij andere chronische ziekten. Uit onderzoek blijkt de samenhang tussen een hoge zuurlading van voeding en osteoporose bij ouderen niet vast te stellen en klinisch dus niet van belang te zijn (Jia et al., 2014).

Een te hoge inname van voedingsmiddelen die een hoge zuurbelasting geven in het lichaam- zoals zwavelhoudende aminozuren in eiwitten – zouden kunnen leiden tot osteoporose. Een alkalische voeding- zoals groente, fruit en mineralen- zou beschermen tegen het ontstaan van een lage botdichtheid. Alkalische voeding bevordert de uitscheiding van zuren via de urine en voorkomt de-mineralisatie van het skelet. Een te zure voeding vraagt mineralen van het skelet om zorg te dragen voor een gelijke- immer gebufferde- zuurgraad van het bloed. En zou de-mineralisatie bevorderen.
 
De afgelopen jaren verschenen er verschillende wetenschappelijke publicaties over het zuur-base evenwicht van voeding en de relatie met deze voeding in het ontstaan van botontkalking (Mangano, Walsh, Kenny, Insogna, & Kerstetter, 2014; McLean et al., 2011). In deze -vaak goed uitgevoerde en grootschalige studies- blijkt geen relatie gevonden te kunnen worden tussen een te hoge zuurlading van de voeding en osteoporose of het risico op botbreuken.

In een onlangs gepubliceerd onderzoek in het medisch tijdschrift Osteoporis International werd onder 871 oudere Zweedse mannen en vrouwen onderzoek uitgevoerd naar deze zelfde relatie. Men dacht dat wellicht een slechte nierfunctie de uitkomsten van deze eerdere studies zou hebben vertekend. Als nieren niet meer goed functioneren, wordt minder zuur uitgescheiden. Nette endogene zuurbelasting (zogenaamde NEAP waarden) en potentiele zuurlading voor de nieren (zogenaamde PRAL waarden) werden berekend voor de ingenomen voeding van iedere oudere in het Zweedse onderzoek. De deelnemers werden gemiddeld negen jaar lang gevolgd. Nierfunctie bleek bij 21% van de ouderen te zijn verminderd. Onderzoekers vonden geen relatie tussen zure voeding en osteoporose, ook niet bij die ouderen met een beperkte nierfunctie.

Eiwitondervoeding komt zeer veel voor onder ouderen. Eiwitondervoeding leidt tot verminderde spierkracht – en kans op vallen- en een verminderde afweer. Op basis van onderzoek lijkt het van belang bij de voedingsbegeleiding van ouderen vooral te letten op voldoende eiwitinname, en bij botontkalking in ieder geval niet door eiwitreductie de zuurlading van een voeding te verminderen. 

Bron:
Jia, T., Byberg, L., Lindholm, B., Larsson, T. E., Lind, L., Michaelsson, K., & Carrero, J. J. (2014). Dietary acid load, kidney function, osteoporosis, and risk of fractures in elderly men and women. Osteoporos Int. doi: 10.1007/s00198-014-2888-x
Mangano, K. M., Walsh, S. J., Kenny, A. M., Insogna, K. L., & Kerstetter, J. E. (2014). Dietary acid load is associated with lower bone mineral density in men with low intake of dietary calcium. J Bone Miner Res, 29(2), 500-506. doi: 10.1002/jbmr.2053
McLean, R. R., Qiao, N., Broe, K. E., Tucker, K. L., Casey, V., Cupples, L. A., . . . Hannan, M. T. (2011). Dietary acid load is not associated with lower bone mineral density except in older men. J Nutr, 141(4), 588-594. doi: 10.3945/jn.110.135806