Ondersteuning van kankerbehandeling met hypnotherapie

24 Jun, 2024

Emotionele en psychische symptomen worden bij een behandeling van kanker vaak over het hoofd gezien. Van hypnotherapie is bekend dat het de fysieke en emotionele symptomen van kanker kan verlichten. Deze studie onderzocht wat de percepties van hypnotherapie en wat barrières zijn voor de integratie van deze therapie in de reguliere behandeling.

De studie bestond uit een kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews onder veertien volwassenen met borst-, long- of colorectale kanker, die onder behandeling waren. De interviews gingen over hun ervaringen en houding tegenover hypnotherapie en andere complementaire geneeswijzen.

De interviews werden thematisch geanalyseerd met behulp van het zes stappenkader van Braun en Clarke. Uit de interviews bleek ondermeer dat patiënten een sterke behoefte hebben aan emotionele ondersteuning. Patiënten benadrukten verder dat zij waarde hechten aan de goedkeuring van zorgverleners bij het volgen van een aanvullende complementaire behandeling. Ook werd hypnotherapie erkend voor het verlichten van lichamelijke symptomen, maar vooral gebruikt voor de psychische voordelen. De studie identificeerde twee belangrijke obstakels die de bredere acceptatie van hypnotherapie belemmeren: kosten en gebrek aan informatie voor zowel patiënten als zorgverleners.

De onderzoekers concluderen dat deze studie de behoefte benadrukt aan een meer integratieve benadering, die ook hypnotherapie omvat, tijdens de behandeling van kanker. Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de mogelijke waarde van hypnotherapie en rekening houden met de voorkeuren van patiënten bij hun aanbevelingen.

Bronvermelding:
Szmaglinska, M., & et al. (2024, 15 mei). Beyond standard treatment: A qualitative descriptive study of cancer patients' perceptions of hypnotherapy in cancer care. Complementary Therapies in Clinical Practice. Available online, 101861.