Actieonderzoek

20 Apr, 2023

Door Armelle Demmers

Actieonderzoek is een vorm van onderzoek waarin zorgprofessionals hun eigen behandelwijze onderzoeken en evalueren. Het is in opmars in de gezondheidszorg. Onderzoekers en de zorgprofessionals werken hierin nauw samen om nieuwe kennis op te doen en tegelijkertijd bestaande werkmethoden te verbeteren. In actieonderzoek wordt opgedane kennis direct toegepast. En het vergaren van kennis is geen doel op zich maar stelt in staat om te oefenen en deel te nemen. Daarom geven sommige actieonderzoekers de voorkeur aan begrippen als inzichten, discoursen en narratieven in plaats van aan het woord kennis. Hieronder volgt een overzicht van de theorie en de ontwikkeling van actieonderzoek, evenals een paar voorbeelden.

Complementaire zorgprofessionals zullen de dialoog aan moeten blijven gaan met reguliere zorgprofessionals om meer begrip en waardering te krijgen. Een manier om dat te bereiken is de onderzoeksstructuur van actieonderzoek. Dit type onderzoek geeft Integrative Medicine in het reguliere zorgveld meer ondersteuning en structuur, zo is de conclusie van een Engelse studie van Welch et al. uit 2012.1 In de studie werd actieonderzoek opgezet om massagetherapie bij klachten en pijn aan het bewegingsapparaat in te zetten via doorverwijzing door huisartsen. Dit vroeg om een actief deelnemende houding van de deelnemende huisartsen, waarbij ze aangaven de reden om door te verwijzen moeilijk te vinden. Want bij massage kan toch iedereen voordeel hebben? En de symptomen zijn verschillend, bij welke verwijs je door? Huisartsen zagen Integrative Medicine over het algemeen niet als een simpele vervanging voor een reguliere behandeling maar als een complexe afweging. Vanuit het patiëntperspectief zagen de huisartsen zeker wel een meerwaarde. Massage werd gezien als een service waar geen ziekenhuis voor nodig is. En er was eigenlijk geen reden om het niet dicht bij de patiënt te plaatsen in de eerstelijnszorg.1

Wil je je meer gaan verdiepen in actieonderzoek dan is het boek 'De Kern van participatief actieonderzoek' van Ferdie Migchelbrink (1951-2019) aan te bevelen.
En er is nog veel meer te lezen op: www.actie-onderzoek.nl.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 59 in het VNIG 3/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Welch P., Thomas C., & Bingley A. (2013). Working at the coalface: Using action research to study ‘integrative medicine’ in the NHS. European Journal of Integrative Medicine, 5(1), 75–82.
2. Vallenga D., Grypdonck M. H. F., Hoogwerf L. J. R., & Tan F. I. Y. (2009). Action research: What, why and how? Acta Neurologica Belgica, 109(2), 81–90.
3. Steenman L., Dokter C., Dusseldorp C. (2020). Complementaire zorg bij volwassen patiënten in het Brandwondencentrum. Geraadpleegd op 20 maart 2023 via hbokennisbank.nl/details/hanzehogeschoolgroningen.HBO-Verpleegkunde

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter