Lichaamseigen middelen tegen groot aantal klachten

3 december 2012

Door: Els Smits en Jan Keppel Hesselink

To follow where nature leads.

In nummer 6/12 van het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige publiceerde Jan Keppel Hesselink zijn manifest ‘Het roer moet om’, waarin hij een pleidooi hield voor een nieuwe, innovatieve geneeskunde. Met behulp van een aantal simpele lichaamseigen en natuurlijke stoffen zijn al heel veel klachten goed te bestrijden. Om deze informatie ook voor natuurgeneeskundigen toegankelijk en bruikbaar te maken, schrijft hij, samen met redacteur Els Smits, in de komende nummers een serie artikelen over een aantal stoffen en middelen die bij veel voorkomende aandoeningen inzetbaar zijn. Stoffen die bewezen effectief zijn, natuurlijk en zonder noemenswaardige bijwerkingen.

Prof. dr. Jan Keppel Hesselink is medisch bioloog, arts en farmacoloog. Hij is gepromoveerd op de ziekte van Parkinson en deed onderzoek naar het ontstaan van een keur aan neurologische en neuromusculaire ziektebeelden. Onder het motto ‘elke patiënt heeft recht op bijwerkingsvrije pijnstilling’ houdt hij zich sinds 2008 samen met zijn collega David Kopsky bezig met het ontwikkelen van middelen tegen chronische pijn zonder bijwerkingen. Veel farmacologische middelen helpen niet, omdat patiënten stoppen met het gebruik ervan doordat ernstige bijwerkingen optreden. Zo willen oudere mensen bijvoorbeeld graag helder zijn en auto blijven rijden, terwijl veel pijnstillers met gele sticker sufmakend zijn. Dus goede alternatieven zijn zeer welkom. En die zijn er, alleen komen ze niet uit de hoek van de grote farmaceutische industrieën.

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 56 in het VNGK 1/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.