Onderzoek naar werkzame elementen

22 Aug, 2023

Door Armelle Demmers

Een element is een concreet benoembaar onderdeel van een interventie. De term 'werkzame elementen' kun je ook omschrijven als: de concreet benoembare onderdelen van een interventie die ervoor zorgen dat die specifieke interventie de gewenste uitwerking heeft. Complementaire behandelingen bevatten veel verschillende werkzame elementen. De onderzoeksmethode die werkzame elementen in kaart brengt is daarom ook goed toepasbaar in de holistische zorg.

Sinds 2013 is het voor een groot aantal sectoren verplicht voor een erkenningstraject om aan te geven wat de werkzame elementen van een interventie zijn. Deze verplichting geldt voor de volgende sectoren: bewegen en sport, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en brede jeugdhulp, ontwikkelingsstimulering, langdurende geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de sociale sector. Verschillende kennisinstituten, waaronder Trimbos en het RIVM, werken samen in een erkenningstraject onder de naam Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Ze streven naar een eenduidig beoordelingssysteem voor interventies. Erkennen van interventies op deze manier heeft als algemeen doel om te werken aan kwaliteitsverbetering van de interventies én van de betrokken werkvelden.1 Aanbieders van interventies vanuit de complementaire zorg kunnen toetsen of hun interventie in aanmerking komt voor een erkenningstraject. Wanneer een interventie erkend is zal deze vindbaar zijn in de databank van een kennisinstituut en kunnen beleidsmakers de aangeboden interventie inkopen en implementeren in een behandel- of zorgtraject.

Meer informatie: www.leefstijlinterventies.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 58 in het VNIG 5/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. van Oers, H. (2015). Op zoek naar nieuwe wegen in de beoordeling van leefstijlinterventies. Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 93(6), 199–199.
2. Tos, W. E., Elementen, W., & Gehandicapten, Z. (n.d.). Werkzame Elementen in de behandeling van jonge kinderen met een (vermoeden van) TOS. 1–10.
3. van Yperen, T., Bijl, B., & Veerman, J. W. (2017). Zicht op effectiviteit. Lemniscaat. ISBN 978904771003 5
4. Leary, T. (1957). Interpersonal diagnosis of personality; a functional theory and methodology for personality evaluation. Ronald Press. ISBN 9781592447763
5. Mulder, P. (2012). Rose of Leary. Retrieved [insert date] from Toolshero: www.toolshero.com/communication-methods/rose-of-lear
6. Jacob A, Moullec G, Lavoie KL, Laurin C, Cowan T, Tisshaw C, Kazazian C, Raddatz C, Bacon SL. Impact of cognitive-behavioral interventions on weight loss and psychological outcomes: A meta-analysis. Health Psychol. 2018 May;37(5):417-432. doi: 10.1037/hea0000576. PMID: 29698017
7. Lawlor ER, Hughes CA, Duschinsky R, Pountain GD, Hill AJ, Griffin SJ, Ahern AL. Cognitive and behavioural strategies employed to overcome ‘lapses’ and prevent ‘relapse’ among weight-loss maintainers and regainers: A qualitative study. Clin Obes. 2020 Oct;10(5): e12395. doi: 10.1111/cob.12395. Epub 2020 Aug 7. PMID: 32767708; PMCID: PMC7116423.
8. Bandura, A., & Cervone, D. (1986). Differential engagement of self-reactive influences in cognitive motivation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 38, 92-113.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter