Onderzoeksverslag VoetreflexPlus™-therapie

25 juni 2018

Door: Els Smits

Om in de praktijk aan te tonen wat het resultaat is van VoetreflexPlus™-therapie deed Total Health afgelopen jaar onderzoek naar de effecten van zes opeenvolgende, gestandaardiseerde behandelingen. Medewerkers van de thuiszorgorganisatie BrabantZorg ontvingen deze behandelingen tussen januari en juni 2017. Als tegenprestatie werd hen gevraagd op twee momenten een voor het doel geschikte vragenlijst in te vullen, voorafgaand aan de eerste behandeling en na afloop van de laatste. Onderzoeksbureau Soffos bood de vragenlijsten online aan en verwerkte de resultaten. Dat bleken mooie resultaten te zijn: alle klachten van alle deelnemers waren na zes behandelingen verbeterd.

Marga van Erp levert als eigenaar van het opleidingsinstituut Total Health al jaren gedegen opgeleide voetreflextherapeuten af aan de arbeidsmarkt. Zij gelooft met hart en ziel in de effecten van voetreflexbehandelingen, en wil niets liever dan dit door middel van wetenschappelijk onderzoek aantonen. De drijfveren achter het in dit artikel besproken onderzoek waren tweeërlei: de wens om afgestudeerde therapeuten aan het werk te krijgen in het bedrijfsleven én de wens tot meer samenwerking met de reguliere zorg.

In een eerder stadium was de thuiszorgorganisatie BrabantZorg al geïnteresseerd geraakt in de visie van Marga. Tijdens een multidisciplinaire vergadering over de kwaliteit van water en het probleem dat daar maar moeilijk medicijnresten uit te filteren zijn, had Marga ingebracht dat je er ook voor kan zorgen dat mensen minder snel ziek worden en fitter blijven. Dan gaan ze minder medicijnen gebruiken, met een gunstig effect op de waterkwaliteit. Die opmerking prikkelde BrabantZorg en het daaruit ontstane contact met de thuiszorgorganisatie leidde tot een onderzoeksvoorstel. De optie om de cliënten van BrabantZorg te behandelen werd niet toegestaan. Wel was men er voorstander van het onderzoek te richten op de medewerkers, vanwege regelmatig ziekteverzuim. En omdat Marga altijd al iets in het bedrijfsleven wilde doen met voetreflex, was dit een mooie eerste stap. Zo gezegd, zo gedaan. De VoetreflexPlus™-therapeuten voerden de behandelingen kosteloos uit en Total Health nam de kosten van de verwerking van de resultaten op zich. ‘Zonder de vrijwillige inzet van de vrijwilligers had dit onderzoek nooit plaats kunnen vinden’, vertelt Marga dankbaar.

Meer informatie: www.totalhealth.eu, www.soffos.eu

Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in VNIG 4/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50