Twintig jaar stressonderzoek door Sonia Lupien

20 oktober 2015

Door: Els Smits

In maart dit jaar gaf de Canadese dr. Sonia Lupien op het Congres Integrale Psychiatrie een lezing over wat twintig jaar stressonderzoek haar geleerd heeft. Wetenschappelijk onderzoek toont steeds beter aan hoe stresshormonen de werking en het volume van hersenstructuren ernstig kunnen aantasten. Tegelijkertijd bestaat er een duidelijk verband tussen een langdurige overvloed aan stresshormonen en allerlei ernstige lichamelijke aandoeningen. In haar boek ‘Well stressed: Manage stress before it turns toxic’ gaat Sonia Lupien uitgebreid in op dit verband tussen stress en lichamelijk en psychisch lijden. En ze geeft inzicht in hoe je stress kan aanpakken voordat het onreparabele schade veroorzaakt.

Stress is geen ziekte en kan dus niet genezen, sterker nog zonder stressreactie zou je snel dood zijn. Maar zodra acute stress overgaat in chronische stress kan dat wel degelijk serieuze en langdurige gezondheidsproblemen opleveren. Een directe relatie tussen chronische stress en depressie, burn-out, diabetes en hart- en vaatziekten is wetenschappelijk aangetoond. Sonia Lupien, oprichter en directeur van het Centre for Studies on Human Stress in Canada, wil wetenschappelijk gevalideerde kennis over stress toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Haar devies is: zorg dat je er zoveel mogelijk van af weet, zodat stress niet je vijand maar je bondgenoot wordt.

Meer informatie: www.humanstress.ca

Lees het gehele artikel vanaf pagina 82 in het VNGK 6/15.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
Well Stressed: Manage stress before it turns toxic, Sonia Lupien. 2012.