Ontgiften in de traditionele Afrikaanse context

30 Jan, 2024

In de traditionele Afrikaanse geneeskunde wordt detoxificatie nog altijd veel toegepast. Er is echter beperkte kennis over deze praktijk. In deze studie is een diepgaand onderzoek gedaan naar hoe Zuid-Afrikaanse gemeenschappen medicinale planten voor ontgifting gebruiken om zo een beter begrip te krijgen van deze etnofarmacologische praktijk.

Voor het onderzoek werden interviews gehouden in 55 huishoudens in de landelijke gebieden van het noordelijke Maputaland. Het meest deskundige lid van de huishoudens werd geïnterviewd aan de hand van gestructureerde vragenlijsten. De verzamelde informatie omvatte kennis over ontgifting, het doel van de medicatie, de plantenselectie en de bereidingswijze.

Er werden 66 plantensoorten uit 35 families geregistreerd die als geschikt werden beschouwd voor detoxificatie bij de behandeling van kwalen waarbij ontgifting relevant is. Terminalia sericea Burch. ex DC. bleek de meest gebruikte plantensoort (deze werd genoemd door 39 procent van de geïnterviewde personen). De aandoeningen die het meest werden geassocieerd met detoxificatie waren huidaandoeningen, gastro-intestinale stoornissen en algemene verbetering van de gezondheid. Er werden naar aanleiding van dit onderzoek zes nieuwe plantensoorten voor detoxificatie gedocumenteerd.

Bronvermelding:
Zwane, N.S., et al. (2024). Blood purification practices: Some ethnopharmacological insight from a rural community in KwaZulu-Natal, South Africa. J.Ethnopharmacol. DOI: 10.1016/j.jep.2024.117795