Ayurveda en de zintuigen

07 Jun, 2012

Door: Coen van der Kroon

Ayurveda betekent ‘de leer van het leven’ en is gebaseerd op een geheel eigen wetenschappelijk paradigma, op grond waarvan een gedetailleerde visie op het ontstaan en functioneren gegeven wordt van het universum in het algemeen, en van ‘biologisch’ leven in het bijzonder. Ayurveda omschrijft ‘leven’ als volgt:

‘Het leven kan worden gedefinieerd als de intieme en verweven relatie tussen lichaam, zintuigen, ‘mind’ en ziel.’

Ayurveda – als toegepaste wetenschap - baseert zich op de Sankhya filosofie, een eeuwenoude wetenschappelijke traditie die zich onder andere bezighield met het beschrijven van het ontstaan van het universum. Daarin spelen de vijf elementen – de bouwstenen van het materiële universum – een essentiële rol. Uit die vijf bouwstenen zijn de drie dynamische biosystemen voortgekomen die Ayurveda het haar zo karakteristieke gezicht geven: Vata, Pitta en Kapha. Het hele artikel is te lezen vanaf pagina 51 van het VNGK 4/12. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter