5G en gezondheid

25 Apr, 2019

Door Anna Kruyswijk-van der Heijden

In ons land zijn vorig jaar op verschillende locaties proeven gedaan met 5G voor draadloze telecommunicatie, zoals in de provincie Groningen en in enkele grote steden. De resultaten zijn met groot enthousiasme ontvangen door politici, wetenschappers, bedrijfsleven en media. Want de mogelijkheden van dit supersnelle draadloze internet zijn talloos, en het is de bedoeling dat heel Nederland in 2020 op 5G draait. Mogelijke gezondheidseffecten worden als verwaarloosbaar beschouwd.

Dat 5G van een geheel andere orde is dan zijn voorgangers, blijkt uit een aantal verschillen.1
Ten eerste de zeer hoge snelheid die bereikt kan worden door gebruik van de millimeter- en sub-millimeterfrequenties tot 100 GHz. De snelheid kan daarmee tot 10 Gbits per seconde oplopen. De opslagcapaciteit van data wordt ook veel groter met 5G.
Door de kleinere golflengte van 5G zijn er wel op korte afstand van elkaar veel meer antennes nodig, zoals op ‘slimme straatlantaarnpalen’, die ruimte bieden aan straatverlichting en straatnaam, een oplaadpunt voor de elektrische auto, een zonnepaneel, camera’s, een digitaal informatiebord, meetapparatuur voor lucht, geluid, en waterniveau, en 5G wifi-antennes.
Door de benodigde 700.000 antennes in Nederland, en satellieten die sub-millimeterfrequenties vanuit de ruimte zenden, ontstaan dichte netwerken met een vrijwel volledig bereik, ook in de atmosfeerlagen. De toepassingsmogelijkheden voor individuele gebruikers zijn zeer beperkt, maar gigantisch voor overheden en bedrijven. Denk aan de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto, robotica, kunstmatige intelligentie, het internet der dingen, ‘precisie’-operaties, -landbouw en -reclame, en ‘smart-cities’ waar allerlei gebeurtenissen via de antennes en ‘slimme lantaarnpalen’ bekeken en aangestuurd kunnen worden en waar personen met gerichte bundels gevolgd kunnen worden.

Dat elektromagnetische frequenties van de laatste 50 jaar schadelijk kunnen zijn, is alom bekend. Het Europese Parlement heeft er jaren geleden al richtlijnen over opgesteld.2 Vooral jonge mensen lopen risico.3 Geschat wordt dat tien procent van de bevolking elektrisch hypersensitief is4, met ‘niet-specifieke’ klachten zoals huidsensaties, moeheid, slaapstoornissen, cognitieproblemen, hartkloppingen en spijsverteringsklachten. Van deze groep heeft 30 procent ernstige klachten.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 52 in VNIG 3/19.

Wilt u het hele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

 1. Schooneveld H. 5G komt eraan, maar wanneer en kan het kwaad? Blog april 2018
 2. Belyaey I. et al. EUROPAEN EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Eniron Health 2016;31(3):363-97
 3. Gandhi OP. et al. Exposure limits: the underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med 2012;31(1):34-51
 4. Sage C. The implications of non-linear biological oscillations on human electrophysiology for electrohypersensitivity (EHS) and multiple chemical sensitivity (MCS). Rev Environ Health 2015;30(4):293-303
 5. Falcioni L. et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8GHz GSM base station environmental emission. Env Research 2018, (Ramazzini study)
 6. Mahaki H. et al. A review on the effects of extremely low frequency electromagnetic field (ELF-EMF) on cytokines of innate and adaptive immunity. Electromgan Biol Med 2018;Dec6:1-12
 7. Pall ML. Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 2018;164:405-16
 8. Pall M. Microwave frequency electromagnetic fields (EMF’s) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanatomy 2016;75:43-51
 9. Soghomonyan D. et al. Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? Appl Microbiol Biotechnol 2016;100(11):4761-71
 10. Tripathi SR. et al. Morphology of human sweat ducts observed by optical coherence tomography and their frequency of resonance in the terahertz frequency region. Nature Sci Reports 2015;5 :9071 |DOI:10.1038/srep09071
 11. Feldman Y. et al. Human skin as arrays of helical antennas in the millimeter and submillimeter wave range. Am Phys Soc 2008;PRL100,128102(2008)
 12. Feldman Y. et al. The electromagnetic response of human skin in the millimeter and submillimeter wave range. Phys. Med Biol. 2009;54:3341-63
 13. Pollack G. The fourth phase of water. 2013 Ebner & Sons
 14. Chandel S. et al. Exposure to 2100 MHz EMF radiations induces reactive oxygen species generation in Allium cepa roots. J Microsc Ultrastructure 2017;5:225-229
 15. Nerkararyan AV. et al. Effect of millimeter waves with low intensity on peroxidase total activity and isoenzyme composition in cells of wheat seedling shoots. Int J Sci Res Environm Sci 2013;1(9):217-23
 16. Kruyswijk-vd Heijden AM. Moratorium op 5G voor telecommunicatie. Orthofyto Okt 2018:6-7

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter