Corwin Aakster over ‘zijn’ halve eeuw

16 Aug, 2022

Door Toine de Graaf

Decennialang was Corwin Aakster (83) een spin in het web van de ‘alternatieve geneeswijzen’ in Nederland. De afgelopen jaren deed hij geleidelijk afstand van zijn formele verplichtingen op dit terrein. Afgelopen mei trok hij de laatste deur achter zich dicht. ‘Ik had nog één formele verbintenis’, vertelt hij. ‘Daar heb ik nu ook afscheid van genomen. Ik ga niet meer in redacties zitten, voorzitter zijn van iets, of congressen toespreken. Dat is verleden tijd. Ik ben nu in ruste, in zekere zin.’ Maar alles is betrekkelijk, zelfs een ‘afscheid’. Zo leert dit interview over vijftig jaar bemoeienis.

Corwin Aakster had op 65-jarige leeftijd met pensioen kunnen gaan, zoals veel van zijn generatiegenoten. ‘Maar dat was helemaal geen optie’, blikt hij terug. ‘De opdrachten bleven komen en de verzoeken om dingen te doen. Dus ging ik gewoon door. Het is wel een soort natuurlijk proces geweest dat ik voor projecten die eindigden, geen nieuwe meer zocht. Vandaar dat ik afgelopen mei toe was aan mijn laatste afscheid, bij het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG). Ik heb geleidelijk afgebouwd.’

De start verliep ook geleidelijk, nu een halve eeuw geleden. ‘In 1972 had ik bij wijze van spreken nog nooit van ‘alternatieve geneeswijzen’ gehoord. In dat jaar promoveerde ik als socioloog op een onderzoek naar de sociaal-culturele factoren in het ontstaan van gezondheidsstoornissen.1 Daarbij had ik een algemeen systeemtheoretisch model als uitgangspunt genomen. Dat ging uit van de totale mens, als geheel systeem in wisselwerking met zijn omgeving. Daarna zochten mensen uit het alternatieve veld contact met mij, die wilden praten. Zij herkenden in mij de holistische benadering. Ze vertelden me over het alternatieve veld. Ik vond het heel redelijke, normale mensen. En ze hadden voor mijn gevoel ook nog wel een beetje gelijk. Zo ben ik dat veld in getrokken.’

Lees het gehele artikel vanaf pagina 42 in het VNIG 5/22

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Aakster C. Socio-cultural variables in the etiology of health disturbances- a sociological approach. (1972). Rijksuniversiteit Groningen.
2. Commissie Alternatieve Geneeswijzen (CAG). Alternatieve Geneeswijzen in Nederland. (1981). Geraadpleegd op 11 juni 2022 via www.gezondheidsraad.nl/alternatieve-behandelwijzen-en-wetenschappelijk-onderzoek