De mystieke achtergronden van soundhealing

13 oktober 2011

Door: Ria Teeuw

Bij de uitspraak dat alles om ons heen uit trilling bestaat en dat het daarom logisch is dat klanktherapie een helende werking heeft, zal waarschijnlijk iedereen instemmend knikken. Toch blijkt dit slechts een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. Klanken hebben namelijk ook alles te maken met de essentie van het leven, met kosmische wetten en natuurkundige basisprincipes. Daarbij zullen bij menigeen de wenkbrauwen omhoog gaan: ‘Hoezo? Hoe zit dat dan in elkaar? Interessant!’ Het wordt nog prikkelender als je bedenkt dat deze kennis al duizenden jaren oud is, maar in de vergetelheid is geraakt. Voor wie zich erin verdiept en de verbanden en logica ontdekt, gaat een wereld open. Alsof er weer een puzzelstukje van het mysterie dat ‘de oorsprong van het leven’ heet op z’n plaats is gevallen.

‘Mystici en filosofen vertellen al 5000 jaar waar onze wetenschap nu geleidelijk aan ook achterkomt,’ vertelt Gerben Schwab van Neferu Soundhealing. Hij is afgestudeerd aan het conservatorium en zijn ontwikkeling als musicus liep parallel aan zijn zoektocht naar wat hij noemt de ‘Werkelijkheid’. In soundhealing kwam hij tot een synthese van die twee. Inmiddels
behandelt hij mensen met deze methode, verzorgt hij regelmatig soundhealingconcerten en geeft hij workshops. Niet alleen voor geïnteresseerden, maar ook voor zowel regulier als complementair werkende therapeuten om hun behandeling extra effectief te maken.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 72 in het VNGK 6/11

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.