De nieuwe interface van PubMed

21 Oct, 2021

Door Fleur Kortekaas

De online-database PubMed is een belangrijke bron van wetenschappelijke informatie in de natuurlijke en integrale gezondheidszorg. De toegang tot PubMed vind je eenvoudig door in Google PubMed in te typen: er verschijnt dan een link naar pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. De werkmethode om een zoekstrategie te ontwerpen, werd in een eerder artikel uiteengezet.1 In dit artikel bespreken we de veranderingen in de interface van PubMed, zodat je ook in deze nieuwe webomgeving snel en gericht de juiste studies kunt vinden. Het is handig om je computer erbij te nemen. Als je het artikel online leest, kun je op de genoemde hyperlinks klikken en de instructies meteen uitproberen.

Om gericht de juiste studies in PubMed te vinden, is het belangrijk eerst je klinische vraag begrip voor begrip te vertalen naar zoektermen, ook wel het operationaliseren van de zoekvraag genoemd. Het vraagt oefening en in het begin discipline om op een uitgezet zoekpad te blijven en niet zomaar lukraak op termen verder te klikken. Door strategisch, systematisch en met de juiste begrippen een vraag te operationaliseren, kom je uiteindelijk bij antwoord op je vraag. Of althans: je komt uit bij verschillende puzzelstukjes die je door je deskundigheid in hun context kunt plaatsen.
Een verbetering in de nieuwe PubMed-interface is dat de begrippen die je opzoekt, beter verbonden worden met andere synoniemen. Dit gebeurt automatisch. Typ je bijvoorbeeld de term ‘shiatsu’ in de zoekbalk, dan koppelt PubMed dit woord automatisch aan ‘acupressure’[MeSH Terms] OR ‘acupressure’[All Fields] OR ‘shiatsu’[All Fields], waardoor je completere en up-to-date-studies vindt die shiatsu betreffen. Als shiatsutherapeut zou je zelf misschien niet direct de logica zien of bedenken om acupressuur en shiatsu als synoniemen te veronderstellen. Maar PubMed zet studies die over shiatsu gaan wel weg onder de term acupressuur. MeSH in het bovenstaande staat voor Medical Subject Heading; het zijn gestandaardiseerde trefwoorden waar PubMed op zoekt. De veldcode [All Fields] wordt gebruikt om niet alleen in de titel, maar in de gehele referentie te zoeken. Bovendien worden zo ook de meest recente studies meegenomen, die door PubMed nog geen MeSH-terms toegewezen hebben gekregen.
Je kunt sinds de vernieuwing ook de details van je zoekstrategie en hoe die is vertaald door PubMed vinden in het Advanced veld onder History; door in de kolom ‘Details’ op het pijltje te klikken. Daar zie je de termen en ook hoe PubMed die heeft vertaald.

Meer informatie: www.fleurkortekaashealth.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 46 in het VNIG 6/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Kortekaas F. Zoeken in PubMed. Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg, sept/okt 2017, p. 49-53
2. Kortekaas, F. Zoeken, lezen en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek. Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg, juli/aug 2017 blz. 48-49
3. Jamaludin F. Deurenberg R. 2020. Praktische handleiding PubMed. Vijfde herziene druk. Houten: Bohn Staflue en van Loghum. ISBN 9789036825528