De VBAG innoveert en professionaliseert

17 december 2018

Door Els Smits

Van oorsprong was het Vakblad het verenigingstijdschrift van de VBAG. Reden om in dit nummer aandacht te besteden aan de ontwikkelingen binnen die beroepsvereniging. In april dit jaar keurde de ALV het beleidsplan 2018-2021 ‘Met elkaar verder innoveren en professionaliseren’ goed. In de komende jaren zullen de leden zich waar nodig verder professionaliseren, zodat ze zich in 2021 integraal therapeut kunnen noemen. Dat betekent naast professionalisering ook samenwerking en verbinding in de zorg. Voorzitter Huub Koning gelooft sterk in deze ontwikkeling en vertelt vol passie over de plannen van de VBAG.

Bij de VBAG aangesloten therapeuten gaan – indien nodig – de komende jaren aan de slag om zich in 2021 integraal therapeut te kunnen noemen. Officieel gaat het meer om het jaar 2023, want dan gaan ook de nieuwe richtlijnen voor het regulier beroepsonderwijs in, met het competentiegerichte beroepsonderwijs. Het is echter wel de bedoeling dat in 2021 al een flinke inhaalslag gemaakt is. Wat houdt dat precies in voor de leden?

Huub: ‘Het allerbelangrijkste is dat onze therapeut over een paar jaar voldoet aan het beroepscompetentieprofiel (BCP). We benaderen de therapeut competentiegericht zodat we kunnen zeggen, jij voldoet aan alle competenties die we behoren te stellen of die we logischerwijze stellen aan de complementair therapeut. Omdat integrale gezondheidszorg de ontwikkeling is, hebben we als VBAG gekozen voor de benaming integraal therapeut. Als therapeut behoor je ook samen te werken, zeker nu met de Wkkgz. We hebben daarmee immers een legitieme, dus officiële status. We zijn daarmee ook erkend als formele zorgverlener en doen niet meer onder voor reguliere zorgverleners. Dus als je kijkt naar hoe om te gaan met klachten, de klachtenfunctionaris, de geschilleninstantie, dan gelden voor alle zorgverleners, regulier of complementair, dezelfde regels. Dat betekent dat aan zaken als de beroepsopleiding, bij- en nascholing, visitatie, intervisie, tuchtrecht, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkbare eisen gesteld moeten worden. Zo gaan we mee met wat gangbaar is in de algemene gezondheidszorg.

Meer informatie: www.vbag.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 57 in het VNIG 1/19.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50