Echte liefde in de therapiekamer

25 april 2019

Door Marlene van Lier

Liefde is een basisemotie. Mensen kennen veel vormen van liefde en het verlangen naar verbinding kun je vervullen in de relatie met een andere persoon of door te genieten van schoonheid van bijvoorbeeld natuur, kunst, literatuur, poëzie of muziek. Liefde is ook de basisemotie van een congruente, transparante en oprechte positieve verbinding tussen therapeut en cliënt. Hoe ga je daarmee om en wat zijn de valkuilen?

Liefde komt tot uiting in idealen, maar ook in de mens die zich deel voelt van een groter geheel of een Hoger Iets. Als liefde vrij kan stromen, geeft het energie waarmee je ergens voor warmloopt, je openstelt en inzet, of waarmee je helemaal kunt opgaan in iets of iemand. Liefde is ook de kracht waarmee obstakels overwonnen worden en waarmee je verantwoordelijkheid op je neemt. Liefde denkt niet in scheidingen, liefde is een verbindende energie waarbij beminnen en bemind worden, geven en ontvangen, beheersen en overgave in elkaar overvloeien. Kwetsbare mensen of zieken hebben net zo’n groot aandeel in een liefdevolle relatie als degenen die voor hen zorgen of verantwoordelijk voor hen zijn.

De liefde kan pas op een open en authentieke manier worden ervaren, als ook de andere basisemoties vrij kunnen stromen. Geblokkeerde angst, kwaadheid en verdriet belemmeren de liefde en vervormen haar tot een destructieve kracht. Onder het mom van elkaar graag mogen, is er dan sprake van machtsmisbruik en manipulatie, waarbij vooral het belang van de sterksten wordt gediend. Authentieke liefde kan nooit samengaan met uitbuiting en wantrouwen.

Een echte en diepe verbinding kun je niet ervaren zonder je kwetsbaar op te stellen. Maar wie heeft niet de ervaring dat juist degene met wie je het diepst verbonden bent, je ook de meeste pijn kan doen? Uit zelfbescherming sluit je je af. Je wordt onverschilliger, minder betrokken en stelt je onkwetsbaar op. Je bent minder bereikbaar voor de ander en er ontstaan grote en kleine misverstanden die tot ruzies leiden. Hoe stel je jezelf weer open?

Meer informatie:
www.libra-coaching.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 46 in VNIG 3/19.

Wilt u het hele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:
Mia Leijssen. Gids voor Gesprekstherapie. 2001. Boom uitgevers Amsterdam. ISBN: 9789058980151
Brené Brown. De Kracht van Kwetsbaarheid. 2013. AW Bruna Uitgevers. ISBN: 9789400502482