Het zelfgenezend vermogen volgens Ab Straatman

20 Apr, 2020

Door Els Smits

Het woord lichaam is een van het Sanskriet afgeleid woord dat ‘hemd van vlees’ betekent. De kunst van het leven is volgens Ab Straatman onder andere te leren wonen in dat menselijk lichaam. In zijn visie is de mens een onsterfelijke godsessentie, een soort godsvonk, die woont in een uitermate complexe biocomputer, het lichaam. En in de hardware van dat lichaam draaien verschillende softwareprogramma’s, waarvan het zelfgenezend vermogen er een is.

Dat zelfgenezend vermogen, dat erop gericht is om het leven in stand te houden, is in feite een energetisch programma, een soort blauwdruk, legt Ab Straatman uit. ‘Het heeft diverse namen. In de esoterie wordt het meestal het levenslichaam genoemd. Paracelsus noemt het de innerlijke dokter. Hahnemann, de ontwikkelaar en uitvinder van de homeopathie, noemt het de dynamus. Maar je kunt het ook software noemen, die de hardware van het lichaam aanstuurt tot in de dans der moleculen, tot in de werking van cellen. Dat programma zit diep verklonken in onze biochemie en werkt bij voortduring automatisch. Dat is voor mij een essentieel onderdeel van het begrip zelfgenezend vermogen. Het werkt net zo automatisch als de groei van je haren uit de haarcellen of de functie van je darmen. Het werkt vanzelf, maar het kan geblokkeerd, gestimuleerd of overgenomen worden.’

Onze levensuitdaging is te leren leven en gezond en gelukkig te zijn in die enorm ingewikkelde structuur die het mensenlichaam is, volgens Ab. Leven in dat lichaam is bijzonder en tegelijkertijd een grote uitdaging. Want je lichaam kan een bron van geluk en vreugde zijn, maar het kan ook pijn doen. ‘We zijn begiftigd met dat cadeau van een zelfonderhoudend systeem dat daar als onderhouder en reparateur van ons lichaam een belangrijke rol in speelt. Daaroverheen is een ander programma ingebouwd in het lichaam; het doodsprogramma. Dat overtroeft het zelfgenezend vermogen op den duur, normaal gesproken. Daarnaast draaien er destructieprogramma’s in ons, die tegen het zelfgenezend vermogen in werken. Als zo’n programma op een bepaald moment sterker wordt dan het zelfgenezend vermogen krijg je ziekte.

Meer informatie: www.heartinbusiness.nl Lees het gehele artikel vanaf pagina 46 in het VNIG 3/20 Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50