Integraal Natuurlijk

13 december 2011

Door: Els Smits

omdat wij een volwaardige plaats in de Nederlandse gezondheidszorg verdienen!

Op een mooie woensdagmiddag in de laatste dagen van september zitten 13 uitermate betrokken mensen bij elkaar om op feestelijke wijze een intentieverklaring te ondertekenen. De zon schijnt, de prosecco bruist en er heerst een bijzonder prettige sfeer van aandacht, samenwerking, betrokkenheid en daadkracht. Wat is hier aan de hand?

In de afgelopen uitgaven van het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige waren regelmatig berichten te lezen over het platform Integraal Natuurlijk, dat ongeveer een jaar geleden op initiatief vanonder andere de VBAG en de VNT is opgericht. Het doel van het platform is even mooi als ambitieus: de integraal natuurlijke zorg stevig en structureel integreren in de algehele Nederlandse gezondheidszorg, door middel van het realiseren van één professionele brancheorganisatie. Inmiddels, een jaar verder, heeft Integraal Natuurlijk zich zodanig ontwikkeld, dat een eerste stap richting het concretiseren van deze brancheorganisatie gezet kon worden. Acht beroepsverenigingen, VNT, VBAG, VNRT, LVNG, FAGT, BvK, IBMT en VIS, ondertekenden eind september de intentieverklaring tot verdergaande samenwerking. Daarmee verklaarden zij zich bereid mee te zullen werken aan de voorbereiding en realisatie van de eerder genoemde brancheorganisatie voor de complementaire gezondheidszorg.

Waardevol is dat behalve beroepsverenigingen ook andere belanghebbenden en geïnteresseerde partijen deelnemen in Integraal Natuurlijk.