Is straling een therapieblokkade?

16 juni 2015

Door: Hayo Bol

Straling is hot, de laatste jaren lezen en spreken we er steeds meer over. Dan hebben we het niet over de zonnestraling of de zwaartekracht maar over straling afkomstig van draadloze apparatuur die het gemak van de mens dienen. Wat hebben wij als therapeut hiermee te maken? Valt straling niet weg in een totaal pakket aan symptomen? En nemen we het probleem van straling niet al automatisch mee in onze behandelingen door onze holistische werkwijzen? Dat valt nog te bezien. Persoonlijk denk ik dat er nog een weg te gaan is en vandaar dit schrijven.

Nog niet zo heel lang geleden maakte men zich druk over de slechte invloed die televisie zou hebben op het kinderbrein. Tegenwoordig vinden we het heel normaal als een kind, terwijl het op zijn of haar iPad speelt, draadloos aan het bellen is. Het draadloze tijdperk is sinds een jaar of vier een voldongen feit, maar wat voor effecten straling op de lange termijn op het menselijk lichaam geeft, is onbekend. Dat effecten soms erkend worden, blijkt bijvoorbeeld uit deze casus. Een Italiaanse zakenman heeft een schadevergoeding toegekend gekregen door de rechter. Hij had dagelijks drie tot vier uur mobiel gebeld en vervolgens een hersentumor ontwikkeld. De rechter oordeelde op grond van onderzoek van de Zweedse onderzoeker Hardell (2007-2009) dat dit mogelijk gekomen was door zijn telefoon en besloot dat de provider hiervoor moest betalen. Zolang de wetenschap het echter niet voor 100% eens is met elkaar dat straling schadelijk is, houd je discussie.

 

Meer informatie: www.hayobol.nl en www.floww.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 25 in het VNGK 4/15.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
www.wetenschap.infonu.nl
www.nos.nl
youtube.com
www.hayobol.nl