Klinimetrie

21 Apr, 2022

Door Fleur Kortekaas

In je dagelijkse praktijk gebruik je je anamnese, intuïtie, observatievermogen en andere therapeutische vaardigheden om vast te stellen hoe het met je client gaat. Je brengt als arts of therapeut verschillende kenmerken in kaart: hoe uit het zelfgenezend vermogen van je cliënt zich? In hoeverre voelt je cliënt zich door je behandeling gesterkt om zelf (weer) regie over zijn of haar eigen gezondheid te voeren? Hoe interessant zou het zijn als je dit kon meten en het verloop met cijfers in kaart kon brengen? De klinimetrie is een vakgebied wat hier meetinstrumenten voor biedt. Je kunt de meetinstrumenten gebruiken in je dagelijkse praktijk als routinematige meting bijvoorbeeld voor en na een behandeltraject.

Onder klinimetrie worden meetinstrumenten (zoals vragenlijsten) verstaan die als diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel ten dienste staan van de behandelaar.
Een voorbeeld van een dergelijk meetinstrument is de vragenlijst SF-36. Deze vragenlijst meet kwaliteit van leven. De SF-36 wordt veelvuldig gebruikt om ervaren gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten. Het instrument bevat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving. Een hoge score komt overeen met een betere gezondheidstoestand.

Als complementair behandelaar kun je de cliënt vragen de SF-36-lijst in te vullen voorafgaande aan een behandeling, bij ieder volgend consult en na afloop van de behandeling. Op die manier is de ontwikkeling in kwaliteit van leven over het verloop van je behandeling in kaart gebracht. Het systematisch meten wordt ook wel routinematig meten genoemd (Routine Outcome Monitoring, afgekort als ROM).

Databases waar je meetinstrumenten kunt vinden:
meetinstrumentenzorg.nl (Hier is onder andere ook de SF-36 te vinden) www.qolid.org (Engelstalig)

Lees het gehele artikel vanaf pagina 58 in het VNIG 3/22

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Mehling, W. E., Acree, M., Stewart, A., Silas, J., & Jones, A. (2018). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness, Version 2 (MAIA-2). PLOS ONE, 13(12), e0208034. De Nederlandse versie is gratis beschikbaar via osher.ucsf.edu
2. Van Bergen, A, Measuring social exclusion in routine public health surveys. Proefschrift Universiteit Leiden. (2022). Geraadpleegd op 1 maart 2022 van www.publicatie-online.nl/files/4516/3959/6669/155712-Addi-van-Bergen_PDF.pdf
3. Verhoef, M. J., Vanderheyden, L. C., Dryden, T., Mallory, D., & Ware, M. A. (2006). Evaluating complementary and alternative medicine interventions: in search of appropriate patient-centered outcome measures. BMC complementary and alternative medicine, 6, 6–38.