Kwaliteitsborging van CAM-opleidingen

26 augustus 2020

Door Susanne Hazen

De kwaliteit van het beroepenveld in de complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) staat of valt met de kwaliteit en het niveau van opleidingen die studenten tot CAM-therapeut opleiden. Van een CAM-opleiding mag je verwachten dat deze therapeuten aflevert die veilig, verantwoord en effectief cliënten kunnen gaan behandelen. Maar hoe kun je weten of een opleiding dit doel waarmaakt? Wie ziet toe of de opleiding voldoende aandacht geeft aan alle noodzakelijke vakinhoudelijke en generieke competenties die het beroep vereist en haar studenten daarop selectief toetst? In dit artikel wordt inzicht verschaft over de accreditatiemogelijkheden van CAM-opleidingen en de uitdagingen die er nog liggen.

Accreditatie betekent dat de opleiding ergens een procedure heeft doorlopen waarbij een derde, onafhankelijke partij een soort garantie heeft afgegeven dat deze opleiding aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. Het erkende hbo-onderwijs wordt geaccrediteerd door de NVAO, de kwaliteitszorgorganisatie die op onafhankelijke wijze de kwaliteit van een hbo-opleiding in Nederland en Vlaanderen borgt. Een positief besluit van de NVAO leidt tot erkenning van diploma’s en titels in de EU. Een door de NVAO erkende opleiding voldoet aan door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven. Of een opleiding erkend is volgens de Nederlandse wet kun je terugvinden in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Deze wettelijk erkende opleidingen worden op zowel organisatorisch als opleidingsniveau getoetst. Op organisatorisch niveau zijn hiervoor criteria opgesteld ten aanzien van de doelstellingen, het studieprogramma, inzet van personeel, voorzieningen, kwaliteitszorg en resultaten. Op opleidingsniveau spelen daar de hbo-competenties die door de overheid zijn opgesteld een rol. In elk onderwijscurriculum dienen deze aan bod te komen. Dat betekent dat een opleiding niet alleen aandacht besteedt aan vak- en beroepsspecifieke competenties, maar eveneens aan generieke competenties als het kunnen toepassen van wetenschappelijke inzichten, methodisch en reflectief denken en handelen, sociaal-communicatieve vaardigheden, basis-managementvaardigheden en besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 56 in het VNIG 5/20.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) (z.d.) Opgeroepen op 22 maart 2020 van www.cpion.nl
  2. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) (z.d.) Opgeroepen op 22 maart 2020 van www.srno-instituut.nl
  3. Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG) (z.d.) Lid worden van de FongOpgeroepen op 22 maart 2020 www.fong.nl
  4. Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) (z.d.) Heldere Criteria Opgehaald op 5 mei 2020 www.ktno.nl
  5. Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO) (z.d) Kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Opgeroepen op 23 februari 2020 van www.nrto.nl
  6. Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (z.d.) Over NVAO Opgeroepen op 23 februari 2020 van www.nvao.net
  7. Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) (z.d.) PLATO Opgeroepen op 22 maart 2020 van www.universiteitleiden.nl
  8. Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) (z.d)Waarom accrediteren? Opgeroepen op 22 maart 2020 van www.stichtingskb.nl
  9. Wikipedia (2019,september) AccreditatieOpgeroepen op 23 februari 2020 van nl.wikipedia.org