Lessen uit een pilot multidisciplinaire samenwerking

21 Oct, 2021

Door Els Smits

Pelvicmotion is een multidisciplinair bekkenexpertisecentrum waar diverse zorgverleners op het gebied van bekkenfysiotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en seksuologie nauw met elkaar samenwerken. Ooit liep er een pilot waarin fysieke en psychische zorg werd gecombineerd onder de vlag van een ggz-zorginstelling. Kort voor het eind van de pilot werd de betreffende instelling failliet verklaard. Niets van de hele exercitie werd uitbetaald. Hoewel dat een harde les was, hebben de betrokkenen ervan geleerd en zijn op zoek gegaan naar andere formules voor multidisciplinaire samenwerking waarin revalidatie en psychische zorg gecombineerd worden. Dat blijkt nog best lastig te realiseren, maar de tijd lijkt er steeds meer rijp voor te worden.

Bekkenfysiotherapeuten Judith Jesterhoudt en Wilma Tempelaars ontdekten al vroeg in hun loopbaan dat het vakgebied groot was en ze hiaten hadden op complementaire zorg eromheen, zoals diëtetiek en seksualiteit. Daarom gingen ze na oprichting van Pelvicmotion op zoek naar verbreding, niet door zichzelf te verbreden maar door hun kennis door anderen aan te laten vullen. Zo kwamen ze onder andere in contact met natuur- en darmdiëtist Marieke Lebbink, die in 2013 een samenwerken begon met Wilma en Judith. Pelvicmotion regelde de contracten met de zorgverzekeraars en daaruit betaalden zij Marieke. Met een seksuoloog erbij zag zo een eerste bredere samenwerking het licht.

Maar eigenlijk wilden ze het nóg breder hebben, met maatschappelijk werk, psycholoog, psychiater. Bij Pelvicmotion kwamen veel chronischepijnpatiënten, zoals bekkenpijnpatiënten, lagerugpatiënten, vaak in combinatie met darmproblemen maar ook vermoeidheid.
Wilma: ‘We zijn gaan kijken in welke vorm we dit konden gieten om alles vergoed te krijgen. Uiteindelijk kwamen we uit bij de ggz-dbc (diagnose-behandelcombinatie), waar lichaam en geest bij elkaar mocht komen. Toen zijn we met een partij overeengekomen dat die het financiële stuk en de dbc’s zou regelen.’ Het werd een pilot van twintig weken, waarin twaalf chronischepijnpatiënten multidisciplinair werden behandeld.

Meer informatie: www.pelvicmotion.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 52 in het VNIG 6/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.