Meervoudige intelligenties volgens Howard Gardner

7 augustus 2012

Door: Marlene Hanssen

Als we kijken naar het onderwijs in Nederland zien we een indeling in niveau gebaseerd op intelligentie. Er wordt verondersteld dat een gymnasiast intelligenter is dan een vmbo’er. Toch kan de zogenaamde vmbo’er maatschappelijk succesvoller blijken dan de gymnasiast. Het valt echter niet te ontkennen dat maatschappelijk succes een zekere intelligentie verlangt. Was die vmbo’er dan op het moment dat hij of zij getest werd op de basisschool even van slag en hebben de leraren een verkeerd advies gegeven voor het vervolgonderwijs?

De meeste kinderen in Nederland krijgen op grond van die testen echter het juiste advies. Mogelijk ligt het antwoord in de beperking van de gebruikte testen. De vraag kan echter ook zijn of de leerstijl van de kinderen aansluit bij de manier van informatieoverdracht op school. Bij het observeren van kinderen in een klassituatie is het verbazingwekkend om te zien hoeveel tijd er door de kinderen besteed wordt aan andere dingen dan opletten. Toch zijn deze niet-oplettende kinderen aan het leren….

Het hele artikel is te lezen vanaf pagina 47 van het VNGK 5/12.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
– Gardner, H. (1999) Soorten Intelligentie, meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw.
– White, J. (2004) Lecture at Institute of Education University of London; Howard Gardner: The myth of Multiple Intelligences
– Howard Gardner, MI in adult learning, Theories in learning in educational psychology
www.leraar24.nl
www.rpcz.nl