Mens-zijn in de relatie met cliënten

21 Oct, 2021

Door Ingrid van Dijk

Onze samenleving is vrij sterk gericht op zelfredzaamheid en de illusie dat alles maakbaar is. Ook in de gezondheidszorg ligt het accent op praktische oplossingen en resultaten. Aandacht voor zingeving en levensvragen kan hierbij gemakkelijk in het gedrang komen terwijl het juist zo kan bijdragen aan het welzijn van mensen, ook in onze praktijken. Wat kun je als zorgprofessional doen om je sensitiviteit voor dergelijke kwesties te vergroten en hoe kun je hierover contact maken met je cliënten? Gaby Jacobs vertelt erover vanuit de blik van de geestelijk verzorger.

Prof. dr. Gaby Jacobs is hoogleraar Humanistisch geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze leidt diverse onderzoeken en is opleidingscoördinator van de driejarige master Humanistiek waarin studenten zich buigen over vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ze worden opgeleid tot humanistisch raadspersoon of geestelijk verzorger, maar tal van hen vinden ook een baan als vertrouwenspersoon, levensloopbegeleider, counselor of coach. Geestelijke verzorging betreft de sensitiviteit voor en deskundigheid in zingevings- en levensbeschouwelijke kwesties en is een vakgebied in opkomst. ‘Geestelijk verzorgers worden steeds vaker gezien als aanvulling en zijn actief in de gezondheidszorg, bij justitie en politie, in gevangenissen, bij defensie en vluchtelingenwerk. Het vak wordt meer geprofessionaliseerd, waarbij het belangrijk is om ervoor te waken dat het over de binnenkant van het beroep blijft gaan en niet alleen over de buitenkant, zoals registers en beroepscodes. Ook allemaal belangrijk, maar bij die binnenkant van de professionele identiteit met vragen als: ‘Wie ben je?’ en ‘Waar sta je voor als beroepsbeoefenaar?’, ligt mijn passie. Ik denk dat die binnenkant eerst sterk moet zijn voordat je de buitenkant kunt aanpakken. Er lopen nu onderzoeksprojecten in de intramurale zorg zoals grote zorginstellingen, maar ook een project om de extramurale zorg, geestelijke verzorging thuis genoemd, te versterken. Zo weten huisartsen nog nauwelijks dat ze ook kunnen doorverwijzen naar een geestelijk verzorger, dus hier proberen we meer bekendheid aan te geven.’

Meer informatie: www.uvh.nl, www.geestelijkeverzorging.nl (hier vindt u ook geestelijk verzorgers per regio)

Lees het gehele artikel vanaf pagina 40 in het VNIG 6/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Jacobs, G. (2020). Zin in geestelijke verzorging. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. ISBN 9789082535891

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter