Naar duurzame integrale gezondheidszorg

23 Feb, 2021

Door Toine de Graaf

De meeste mensen kennen Martine Busch als directeur van het Van Praag Instituut. Minder bekend is dat ze tevens secretaris is van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG), waartoe ZonMw de aanzet gaf. Het CIZG werkt al een paar jaar in relatieve anonimiteit aan haar missie: een substantiële bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een duurzame integrale gezondheidszorg. ‘We kiezen er in deze eerste jaren bewust voor om niet te veel naar buiten te treden’, vertelt Martine. ‘We willen eerst een goed fundament bouwen en pas naar buiten treden als er belangrijke zaken te melden zijn.’

Op 1 januari vierde het CIGZ haar driejarig bestaan. Maar stel je er geen uitgebreide feestelijkheden bij voor, zoals slingers en gebak. Want waar hadden die slingers moeten hangen? Het CIZG heeft als netwerkorganisatie namelijk geen vast adres. ‘We zijn eigenlijk meer een samenwerkingsverband dan een instituut’, legt Martine Busch uit. ‘Ons doel is in de eerste plaats een actief netwerk te zijn van zorg- en onderzoeksinstellingen. Het feit dat er in Nederland ziekenhuizen zijn die samen Integrative Medicine (IM) verder willen ontwikkelen is al een enorme stap. We zijn op verschillende manieren actief. We hebben werkgroepen, komen vier, vijf keer per jaar bij elkaar en wisselen kennis en ervaringen uit. Dat is puur winst.’

Het consortium is tamelijk uniek omdat de aangesloten ziekenhuizen gewone, reguliere zorginstellingen zijn. ‘Hun eerste opdracht en bestaansgrond is reguliere zorg verlenen. Maar vanuit een professionele belangstelling bij hun medisch specialisten, tot aan het niveau van management en Raad van Bestuur, zeggen ze: ‘Dit is iets waar me naar moeten kijken, naar deze ontwikkeling van Integrative Medicine’. Dat komt niet uit de lucht vallen. Het past voor die ziekenhuizen in de toenemende aandacht voor preventie, leefstijlgeneeskunde en zoiets als samen beslissen ofwel shared decision-making.’

Meer informatie: www.cizg.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 30 in het VNIG 2/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.