Naar het licht, interview met Hans Korteweg

7 februari 2012

Door: Anna Myrte Korteweg

Voor het interview met mijn vader gaan we op zijn werkkamer zitten. Ik ruik de vertrouwde geur van oude boeken en wierook die zo kenmerkend is voor deze ruimte. Van de vloer tot het plafond zijn de boekenkasten gevuld met boeken over allerlei spirituele of aan spiritualiteit verwante onderwerpen: van het Tibetaans boeddhisme tot de Thora en van de dode zeerollen tot de sprookjes van Grimm. Het is moeilijk om de levenskijk van Hans Korteweg – schrijver en leraar – onder één noemer te vangen. Hoewel hij veel van het Jodendom houdt en zelfs Hebreeuws leest, is hij geen Jood. Hij heeft zich in het verleden uitgebreid verdiept in de theosofische werken, maar hij is geen theosoof. Eigenlijk heeft hij uit al die oude godsdiensten, spirituele stromingen en oerverhalen steeds hetzelfde beginsel gedestilleerd: het Licht en de weg die de mens naar het Licht gaat. En daarbij hoort ook het beginsel van het duister, want: ‘Juist door het duister in jezelf te kennen en doorleven kan de werkelijkheid van het licht worden gevonden’, zo zal Hans tijdens ons gesprek uitleggen.

Het complete interview met Hans Korteweg leest u vanaf pagina 10 in VNGK 2/12

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.